Milionerzy

Milionerowy Quiz 3.00, Milionerzy KrzS

Autor: Dizzy

Rozbudowa do prezentowanej wersji: KrzS

Opis

Milionerzy to jedyny typ quizu, w którym gracz nie musi umieć szybko pisać na klawiaturze, gdyż wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych. Wybór następuje poprzez wprowadzenie jednej z liter - a, b, c, d - odpowiadającej wytypowanej opcji odpowiedzi. Dobry wybór nagradzany jest punktem (lub punktami), natomiast wybór niepoprawnej odpowiedzi może prowadzić do utraty punktów. Po upłynięciu określonego czasu runda na pytanie zostaje zakończona, a program wyświetla informacje o tym kto podał poprawną odpowiedź, kto błędną oraz odpowiadającą tym odpowiedziom punktację za pytanie. W 2014 roku skrypt typu Milionerzy stał się najpopularniejszym quizem detronizując klasyczny Dizzy Quiz.

Skrypt w sierpniu 2016 został zastąpiony nowszą wersją - Milionerowy Quiz 3.1 - która posiada wiele usprawnień, m.in. możliwość odpowiadania na priv oraz ma zmienioną punktację w taki sposób by bardziej promować osoby, które podały poprawną odpowiedź jako pierwsze lub jako jedyne. Poprawiono również sporą liczbę bugów.

Historia

Pierwotna wersja skryptu Milionerowy Quiz nawiązujący luźno do teleturnieju o podobnej nazwie powstała w styczniu 2001 roku. Ostatnią rozpowszechnianą wersję autor skryptu - Dizzy - wykonał w kwietniu 2001. W obu tych wersjach oprócz quizu ręcznego istniała już możliwość prowadzenia autoquizu, jednak punktowanie każdego pytania wydawało się monotonne, gdyż każdy kto odpowiedział na pytanie zyskiwał bądź tracił tylko jeden punkt, niezależnie od innych okoliczności, np. od tego kto jako pierwszy podał poprawną odpowiedź. Prowadziło to często do tego, że kolejne osoby niekoniecznie znając odpowiedź powtarzały czyjś wybór i hurtem większość bądź wszyscy gracze zdobywali bądź tracili jeden punkt, co skutkowało tym, że różnice między graczami w końcowej punktacji były często bardzo małe.

Z powyższych powodów w czerwcu 2007 quizowicz KrzS na swoją rękę zmodyfikował skrypt znacząco uatrakcyjniając punktowanie odpowiedzi. Odtąd bardziej premiowane są w nim osoby, które wprowadzą prawidłową odpowiedź najszybciej oraz te, które mają ciąg dobrych odpowiedzi. Jednocześnie skrypt odejmuje więcej punktów m.in. osobom, które odpowiedziały najszybciej, ale błędnie (co sugeruje "strzelanie") bądź takim, które przerwały ciąg dobrych odpowiedzi błędną (ale nie brakiem odpowiedzi). Poza tym ważną zmianą było każdorazowe automatyczne wyświetlanie czwórki najlepszych graczy co 5 rund. Z jednej strony daje to na bieżąco informacje o wynikach rozgrywki, z drugiej jednak może powodować lagi u prowadzącego quiz. W wersji tej zrezygnowano z opcji ręcznego wprowadzania pytań. Od września 2007 Milionerzy KrzS, po korektach, jako pierwszy skrypt quizowy, wyświetla antygooglową treść pytań, tj. w taki sposób, że nie ma możliwości bezpośredniego przeklejenia ich treści do przeglądarki internetowej celem szybkiego znalezienia odpowiedzi. Skrypt przez prawie rok od powstania nie był udostępniany. Dopiero 2 maja 2008 roku, na prośbę autora niniejszej strony, KrzS zgodził się odtajnić skrypt i zezwolnił na udostępnienie i rozpowszechnianie tutaj.

W październiku 2008 nastąpiła kolejna modyfikacja skryptu, oznaczonego wersją 3.00, w której dodano m.in. opcjonalny tryb, który powoduje iż za każdą podaną odpowiedź (niezależnie od tego czy prawidłową czy nie) otrzymuje się jeden punkt. Punkt ten jest niezależny od odpowiedniej punktacji (dodatniej lub ujemnej) z uwagi na poprawność odpowiedzi. Tryb ten ma na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa zdarzenia, w którym to osoby dołączające do gry pod koniec quizu, odpowiadając zaledwie na kilka lub wręcz jedno pytanie, zdobywały czołowe miejsca z uwagi na to, że znaczna część pozostałych uczestników miała ujemny bilans punktów. Tryb ten premiuje osoby aktywnie odpowiadające na pytania.

Działanie

Quiz milionerzy polega na tym, że prowadzący rozgrywkę w postaci autoquizu zadaje kolejne pytania podając jednocześnie do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każda z osób na kanale ma możliwość wyboru jednej z nich przez wpisanie litery przypisanej do danej odpowiedzi. W przypadku gdy gracz wybierze kilka odpowiedzi skrypt quizowy uwzględnia tylko pierwszą. Po upłynięciu określonego czasu od momentu zadania pytania runda zostaje zakończona. Jednocześnie wyświetlane na kanał zostają informacje o tym kto otrzymał jaką ilość punktów (dodatnią bądź ujemną) w zależności od tego jaką udzielił odpowiedź. Jeśli ktoś nie udzielił żadnej odpowiedzi to jego stan punktowy nie ulega zmianie.

Punkty za wprowadzoną odpowiedź zmieniają się w następujący sposób: pierwszy (najszybszy) odpowiadający za prawidłową odpowiedź otrzymuje +3 pkt, za błędną -3 pkt, drugi odpowiadający odpowiednio +/-2 pkt, pozostali +/-1 pkt, jeśli poprawnie odpowiedziała tylko jedna osoba otrzymuje ona bonus +1 pkt. Dodatkowo, poprawna odpowiedź oznacza, że w następnym pytaniu punkty mnożone są razy 2 (combo), dwie i więcej poprawnych odpowiedzi z rzędu powoduje mnożenie punktów w nastęnych pytaniach razy 3 (trimbo). Przy czym liczba przyznanych punktów jest mnożona niezależnie od tego czy są to dodatnie punkty (po poprawnej odpowiedzi) czy ujemne (po błędnej odpowiedzi). Różnica jest taka, że po jednej niepoprawnej odpowiedzi i odpowiednio ujemnej punktacji mnożnik się kasuje, natomiast przy ciągu prawidłowych odpowiedzi mnożnik trimbo powoduje skokowe zwiększanie puli punktów, które zostaje przerwane dopiero błędną odpowiedzią lub brakiem odpowiedzi na pytanie.

Dodatkowo, w trybie gry "punkt za odpowiedź" (zalecana opcja, choć w skrypcie nie jest ustawiona jako domyślna) niezależnie od powyższej punktacji za każdą podaną odpowiedź (poprawną bądź nie) uzyskuje się +1 punkt. Uwzględniając te zasady można stwierdzić, że mając mnożnik (zwłaszcza trimbo) nie opłaca się wprowadzać odpowiedzi, której nie jesteśmy pewni, natomiast po przerwaniu mnożnika możemy pokusić się (zwłaszcza w przypadku trybu "punkty za odpowiedź") nawet o zupełny strzał.

Skrypt posiada domyślne ustawienia gry, które można w znacznym zakresie edytować. I tak domyślnie czas na odpowiedź wynosi 20 sekund + niezmienialne 3 sekundy, które mijają od pojawienia się pytania do zaprezentowania czterech opcji odpowiedzi. Często zmienia się edytowalny czas na odpowiedź na 10 do 13 sekund aby uniemożliwić bądź utrudnić googlowanie. Domyślny czas między rundami wynosi 20 sekund, często zmniejsza się go do 15 bądź 10 sekund aby przyśpieszyć rozgrywkę. Sugerowaną opcją do włączenia jest tryb "punkt za odpowiedź". Dzięki niej każda odpowiedź gracza premiowana jest dodatkowym punktem. Punktów tych nie widać przy prezentacji punktacji po każdym pytaniu, ale uwzględnia się przy punktacji tak pośredniej co 5 rund, jak i końcowej.

Skrypt przy wyświetlaniu wyników końcowych quizu oprócz zdobytych przez uczestników pozycji i punktów podaje również statystyki odpowiedzi (ilość poprawnych, niepoprawnych, łącznie). Przy jednakowej punktacji skrypt wyświetla graczy na tej samej pozycji. Jeśli jednak osoba wprowadzająca wyniki quizów typu milionerzy do rankingów zamierza pozycjonować graczy nie tylko według kryterium punktacji końcowej, ale również według proporcji odpowiedzi poprawnych do niepoprawnych (np. gdy wynik punktowy jest równy) to nie powinna się sugerować kolejnością wyświetlania przez skrypt graczy z tą samą ilością punktów, gdyż jest ona zupełnie losowa.

Opisywana wersja skryptu działa tylko w formie autoquizu, nie oferuje zatem ręcznego wprowadzania pytań bieżąco na kanał. Charakteryzuje się natomiast stałym wyświetlaniem na kanał bieżącego rankingu (cztery miejsca) co każdych pięć kolejnych rund. Ranking końcowy skryptu nie przewiduje wyświetlania więcej niż 99 pozycji graczy.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!ile - wyświetlenie quizowiczowi jego bieżącej liczby punktów,
!ile [nick] - wyświetlenie na kanał bieżącego rankingu i liczby punktów wybranego gracza,
!zasady - wyświetlenie na kanał zasad gry.

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Sugerowana liczba rund na pojedynczy quiz to 25 do 60 pytań; optymalna i najczęściej stosowana jest ilość ok. 30 do 40 pytań na quiz. Quiz z 35 pytaniami (przy standardowym opóźnieniu pomiędzy pytaniami: 20 sec i czasie na odpowiedź 12 sec) będzie trwać ok. 20 minut.

W opisywanej wersji skryptu domyślny czas na odpowiedź wynosi 20 sekund. Jest to czas komfortowy jeśli chodzi o dokładne przeczytanie pytania i zastanowienie się nad odpowiedzią. Jednak by zabezpieczyć się przed googlowaniem graczy i tym samym skutecznie ograniczyć ilość zdobywanych przez nich w ten sposób punktów nie należy ustawiać więcej niż 12 sekund na odpowiedź.

Format pytań i odpowiedzi:

Treść pytania
Prawidłowa odpowiedź
Błędna odpowiedź nr 1
Błędna odpowiedź nr 2
Błędna odpowiedź nr 3

Czyli w pierwszej linijce pliku tekstowego musi być treść pytania, w drugiej prawidłowa odpowiedź, w kolejnych trzech wierszach muszą znajdować się trzy nieprawidłowe odpowiedzi, lecz merytorycznie też powinny nawiązywać do tematu pytania. W kolejnej (czyli szóstej) linii ma być drugie pytanie, w kolejnych wierszach odpowiedzi do niego i tak dalej aż do końca pliku. Widokiem złamania linii w edytorach tekstu, np. w Notatniku nie należy się przejmować, gdyż to tylko estetyczny efekt powodujący to, by tekst był dobrze widoczny i nie wychodził poza okno. Jeśli nie używaliśmy enteru częściej niż po treści pytania i każdej z czterech odpowiedzi to format pliku z pytaniami będzie prawidłowy.

W Notatniku plik z pytaniami mógłby wyglądać np. tak:

Przykładowy plik z pytaniami do milionerów

Poza liniami z pytaniem i z odpowiedziami nie powinno być w pliku żadnego innego tekstu. Poczas quizu skrypt przed wyświetleniem wariantów odpowiedzi wymiesza je losowo w momencie podawania pytania na kanał.


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -a milioner.ini

/unload -a milioner.ini


Przykład typowej rozgrywki:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa.

/load -a milioner.ini

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal:

/mon #kanal

W następnej kolejności warto wprowadzić polecenie wyświetlające na kanał zasady punktowania w grze i odczekać chwilę by każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.

/mzasady

Przed rozpoczęciem rozgrywki zalecamy włączyć tryb "punkt za odpowiedź":

/mtryb punkt

Domyślny czas na odpowiedź to 20 sekund. Aby zmniejszyć wpływ ewentualnego googlowania na wynik zabawy proponujemy ograniczyć ten okres, np. do 12 sekund:

/mczas 12

Następnie wybieramy plik z pytaniami (znajdujący się w katalogu źródłowym mIRCa). Po wprowadzeniu poniższej komendy skrypt rozpocznie automatyczne podawanie pytań z pliku na kanał.

/mplik [nazwa_pliku]

Po zakończeniu quizu wyświetlamy wyniki:

/mstat

Po wyświetleniu się wyników wyłączamy quiz komendą:

/moff

Na końcu wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -a milioner.ini

W razie potrzeby, w trakcie trwania quizu, można użyć komend:

/mczas [liczba_sekund] - zmiana czasu trwania rundy (komenda nie ma wpływu na aktywną rundę); domyślnie trwa 20 sekund (plus niezmienne 3 sekundy między pokazaniem pytania a wariantami odpowiedzi); nie można wybrać mniej niż 10,
/minterwal [liczba_sekund] - zmiana czasu przerwy między rundami; domyślnie trwa 20 sekund,
/mstat [liczba] - wyświetlenie bieżącego wyniku quizu dla podanej liczby miejsc.

Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/mkom - wyświetlenie się opisu skryptu, w tym dostępnych komend dla prowadzącego; przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/mon [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale,
/mtryb punkt - uruchomienie trybu "punkt za odpowiedź"; włączenie tego trybu zostanie zakomunikowane na kanale odpowiednią informacją,
/mtryb normalny - powrót do trybu normalnego (domyślnego); włączenie tego trybu nie zostanie zakomunikowane na kanale,
/mzasady - wyświetlenie na kanale zasad punktowania,
/mplik [nazwa_pliku] - włączenie autoquizu pobierającego pytania ze wskazanego pliku,
/mczas [liczba_sekund] - zmiana czasu trwania rundy (komenda nie ma wpływu na aktywną rundę); domyślnie trwa 20 sekund (plus niezmienne 3 sekundy między wyświetleniem pytania a wariantami odpowiedzi); nie można wybrać mniej niż 10,
/minterwal [liczba_sekund] - zmiana czasu przerwy między rundami; domyślnie trwa 20 sekund,
/mstat - wyświetlenie wyniku quizu z uwzględnieniem wszystkich uczestników,
/mstat [liczba] - wyświetlenie bieżącego wyniku quizu dla podanej liczby miejsc,
/mpauza - wstrzymanie i wznowienie quizu; jeśli wstrzymanie zostało wprowadzone podczas aktywnej rundy zostanie ona normalnie ukończona, po czym wyświetlanie kolejnych pytań zostanie wstrzymane do odwołania,
/mpodp [tresc_podpowiedzi] - podanie na kanał podpowiedzi o dowolnej treści,
/mwersja - wyświetlenie na kanale wersji skryptu quizowego,
/mpunkt [nick] [ilość_punktów] - dodanie graczowi o danym nicku danej liczby punktów (1 punkt jeśli nie podano liczby),
/mile [nick] - skrypt wysyła do wskazanego gracza wiadomość notice z informacjami o bieżącym rankingu i punktacji,
/mblokuj [nick] [powód] - włączenie ignorowania odpowiedzi danego gracza, można dodać powód wszczęcia czynności,
/modblokuj [nick] [powód] - wyłączenie ignorowania odpowiedzi danego gracza, można dodać powód wszczęcia czynności,
/mkanal [kanał] - przeniesienie quizu na podany kanał; w wyniku tego polecenia nie zostanie wysłana na kanał żadna informacja; uwaga - jeśli nie poda się nazwy kanału skrypt będzie nadal działał, jednak pytania nie będą wyświetlane na żadnym kanale,
/moff - zakończenie quizu.

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.