Antygoogler

Antygoogler - Wiesz lub nie; oyey-quiz

Autor: oyey

Opis

Antygoogler to klasyczny typ quizu, czyli taki w którym na każde zadane pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. W stosunku do innych tego typu quizów został jednak wyposażony w dodatkowe funkcje, które przy odpowiedzi utrudniają graczom ewentualne korzystanie z innych źródeł wiedzy niż własny umysł.

Historia

Skrypt wykonany w 2005 roku. Jak wskazuje nazwa głównym powodem jego wykonania była chęć wyeliminowania z rozgrywki quizowej wpływu wyszukiwania odpowiedzi w Internecie.

Działanie

Quiz polega na wyświetlaniu pytania i oczekiwaniu na podanie jednej prawidłowej odpowiedzi. Przy każdym kolejnym pytaniu punkty zdobywa ta osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź. Dodatkowo, jeśli druga osoba również poda prawidłową odpowiedź ale w czasie jedynie minimalnie dłuższym niż pierwsza też uzyska punkty. To dobre rozwiązanie w przypadkach gdy prawidłową odpowiedź w niemal identycznym czasie podadzą dwie osoby. Quiz działa tylko w sposób automatyczny, w trakcie gry nie ma możliwości ręcznego wprowadzania pytań bądź udzielania podpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać maksymalnie 3 punkty, pod warunkiem że odgadnie się tę odpowiedź zanim skrypt wyświetli podpowiedź. Jeśli prawidłową odpowiedź poda się już po pojawieniu pierwszej podpowiedzi w formie odkrycia części hasła gracz otrzyma 2 punkty, natomiast jeśli odgadnie je po wyświetleniu drugiej podpowiedzi (odkrycie kolejnej części hasła) - 1 punkt. Pierwsza podpowiedź wyświetlana jest po 8 sekundach, druga po 14 sekundach. Jeśli w terminie 20 sekund od zadania pytania nikt nie odgadnie hasła to skrypt nie nagrodzi nikogo, pokaże prawidłową odpowiedź oraz automatycznie przejdzie do kolejnego pytania z pliku. Po wyczerpaniu się listy pytań prowadzący quiz może wprowadzić komendy umożliwiające wyświetlenie wyników rozgrywki.

Dodatkowo, skrypt w ukryty sposób podlicza punktację opartą wyłącznie o odpowiedzi odgadnione przed pojawieniem się pierwszej podpowiedzi. Aby ją wyświetlić prowadzący quiz musi wprowadzić wybraną komendę.


Dla graczy

Komenda, którą może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!stat - wyświetlenie aktualnej kolejności rozgrywki.

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższej komendy gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Sugerowana liczba rund na pojedynczy quiz to 40 do 100 pytań. Przy standardowym 10-sekundowym opóźnieniu między pytaniami przeciętny quiz z liczbą pytań w granicach 50-60 będzie trwać ok. 20 minut.

Format pytań i odpowiedzi:

pyt Tresc pytania
odp prawidlowa odpowiedz
pyt Jak nazywa się przyrzad do pomiaru wartosci dzialajacej sily?
odp silomierz
pyt Rok, w ktorym polscy pilkarze i siatkarze zdobyli tytul Mistrza Swiata swoich dyscyplin (do 2015)
odp 1974

Pytania piszemy w edytorze tekstu nieformatowanego, np. w Notatniku plik mógłby wyglądać tak:

Przykładowy plik z pytaniami.

Poza liniamy zaczynającymi się od pyt i odp w pliku nie może być żadnego innego tekstu ani wolnych linii. Z uwagi na swoją specyfikę (max 20 sekund na odpowiedź) hasła w Antygooglerze powinny być stosunkowo krótkie, nie dłuższe niż ~25 znaków, ponadto odpowiedzią nie może być hasło jednoznakowe.


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs oquiz.als

/unload -rs oquiz.als


Przykład typowej rozgrywki:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa:

/load -rs oquiz.als

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal:

/start #kanal

Pojawi się wtedy okienko, w którym należy wskazać plik z pytaniami.

Następnie ustawiamy opóźnienie wyświetlania kolejnych pytań na 10 sekund:

/delay 10

Po wyczerpaniu się pytań z pliku quiz się zatrzyma (ale nie wyłączy). Podsumowujemy wtedy wyniki quizu za pomocą komendy:

/rank

Następnie wyłączamy quiz i zerujemy wyniki komendą:

/koniec

Wyładowanie skryptu quizowego z pamięci mIRCa:

/unload -rs oquiz.als


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/start [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale; po wprowadzeniu tej komendy skrypt poprosi o wskazanie pliku z pytaniami,
/start - uruchomienie quizu; po wprowadzeniu tej komendy skrypt poprosi o wskazanie kanału oraz pliku z pytaniami,
/delay [liczba] - ustawienie czasu jaki upłynie od zakończenia minionego pytania do pobrania i wyświetlenia kolejnego pytania z pliku; jednostką jest sekunda (czyli gdy wpiszemy /delay 10 opóźnienie między kolejnymi rundami będzie wynosić 10 sekund),
/rank - wyświetlenie na kanale kolejności wraz z punktacją,
/ranking - wyświetlenie na kanale rankingu alternatywnego, tj. kolejności opartej na ilości tylko tych prawidłowych odpowiedzi, które zostały udzielone przed pojawieniem się podpowiedzi,
/czas - wyświetlenie na kanale najlepszych czasów odpowiedzi, tj. kolejności opartej o to kto najszybciej podał prawidłową odpowiedź (przy czym brane są pod uwagę odpowiedzi udzielone w czasie poniżej 4-ech sekund), w miejscu tym skrypt posiada bug i czasem wyświetla błędne informacje (ujemny czas odpowiedzi),
/koniec - zakończenie danej rozgrywki quizowej, powoduje wyzerowanie liczniku czasu quizu; nie jest tożsame z wyładowaniem skryptu quizowego z pamięci mIRCa,

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.