Familiada

Familiada 0.72

Autor: snajperx

Plan rozwoju od wersji 0.7 i betatesting: Andrrew

Opis

Familiada to jak dotąd jedyny skrypt quizowy umożliwiający, oprócz rozgrywki indywidualnej, również zabawę drużynową, nawiązującą luźno do znanego teleturnieju o tej samej nazwie. Po uruchomieniu quizu chętni na zabawę gracze najpierw muszą przyłączyć się do jednej z dwóch drużyn (komendami !join 1 i !join 2). Po utworzeniu drużyn, prowadzący quiz rozpoczyna rozgrywkę.

Tak jak w każdym innym quizie polega ona na podawaniu odpowiedzi na zadawane pytania, z tą różnicą że poprawnych odpowiedzi na każde pytanie jest co do zasady więcej niż jedna. Gracze za odgadnięcie poszczególnych odpowiedzi zyskują punkty zarówno na swoje konto indywidualne jak również, niezależnie, na konto swojej drużyny. Na zakończenie quizu podaje się zatem zarówno wyniki indywidualne, jak i drużynowe. W przypadku większości quizów składy drużyn powstają w sposób przypadkowy, a istotna jest (także przy rankingach graczy) jedynie kolejność indywidualna.

Historia

Skrypt powstał na przełomie 2000 i 2001 roku i w tym czasie był kilkukrotnie modyfikowany, aż do wersji 0.6 w której jeszcze nie było funkcji indywidualnego zliczania punktów. Około roku 2005, w trakcie ponadprzeciętnej aktywności quizowej na sieci IRCnet, pojawiały się coraz liczniejsze postulaty stworzenia gry quizowej innej niż ówcześnie najpopularniejszy skrypt - Dizzy oraz drużynowa Familiada. W przypadku quizu familiada skutkowało to tym, że kilku użytkowników IRC próbowało na własną rękę (bez kontaktu z autorem) modyfikować skrypt pod kątem m.in. dodania funkcji indywidualnej punktacji. Przy tej okazji powstało kilka "klonów" familiady 0.6 z dodatkiem w postaci wyników indywidualnych (lub rzadziej bez nich). Niektóre są w użytku do dziś.

Następnie w 2008 roku autorowi niniejszej strony udało się skontaktować z twórcą quizu i w maju wspólnie opublikować nową "oficjalną" wersję Familiady (0.7) z funkcją indywidualnych wyników, ale także z innymi usprawnieniami, m.in. zniesieniem dotychczasowego ograniczenia liczby odpowiedzi do 10 czy możliwością zmiany przez prowadzącego quiz czasu przeznaczonego na daną rundę.

Z kolei w listopadzie 2010, wyszła najnowsza dotąd wersja skryptu (0.72), w której wprowadzono kolejne poprawki, m.in. podział wysyłanej przez quiz wiadomości na więcej niż jeden wiersz. W planach są następne ulepszenia skryptu.

Działanie

Po uruchomieniu quizu chętni do gry muszą najpierw koniecznie dołączyć do jednej z dwóch drużyn (poprzez komendy !join 1 lub !join 2). Do drużyny (i tym samym do gry) można dołączyć także później, już w czasie wyświetlania pytań (podawanych ręcznie lub pobieranych automatycznie z wcześniej przygotowanego pliku). Odpowiedzi osób, którzy nie dołączyli do żadnej z drużyn nie będą uwzględniane.

Rozgrywka w tym quizie toczy się równolegle na dwóch płaszczyznach - drużynowej i indywidualnej. Gracze odgadując odpowiedzi zdobywają punkty jednocześnie na konto swojej drużyny, jak i indywidualnie. Przy czym każda odpowiedź jest inaczej punktowana: tym wyżej na im wyższej pozycji w pliku z pytaniami znajdowała się odgadnięta odpowiedź. Po upływie czasu przeznaczonego na dane pytanie lub po odgadnięciu wszystkich odpowiedzi, runda zostaje zakończona. Po niej następują kolejne, aż do wyczerpania pytań. Wtedy prowadzący quiz, za pomocą odpowiedniej komendy, wyświetla wyniki. Są nimi zarówno wyniki drużynowe, jak i punktacja indywidualna.

Choć telewizyjna "Familiada" umożliwia grę jedynie dwóm drużynom po pięć osób, tutaj nie ma takiego ograniczenia. Obie drużyny mogą zawierać dowolną (także różną od siebie) liczbę członków. Zasadniczo więc w quiz familiadowy może grać także jedna osoba. Podobnie jednak jak w przypadku pozostałych typów quizów rozgrywka wydaje się ciekawsza przy większej liczbie uczestników. Tak jak inne wiodące prym quizy, tak i familiadę prowadzi się najczęściej przy użyciu autoquizu.


Dla graczy

Uwaga - aby zagrać w quiz nie wystarczy tylko przebywać na kanale IRC - najpierw należy przyłączyć się do jednej z dwóch drużyn poprzez wprowadzenie na kanał komendy: !join 1 lub !join 2.

Druga uwaga - w przypadku zmiany nicka (także wynikającej np. z rozłączenia i ponownego połączenia się z siecią) należy ponownie dołączyć do drużyny. W innym przypadku odpowiedzi udzielane przez gracza będą przez skrypt ignorowane.

Komendy umożliwiające przystąpienie do gry:

!join 1 - wejście do drużyny numer 1,
!join 2 - wejście do drużyny numer 2.

Komendy, które może używać każdy, kto dołączył do którejś z drużyn:

!part - opuszczenie drużyny, potem można wstąpić do sąsiedniej drużyny,
!team [nazwa] - nazwanie drużyny, której jest się członkiem; raz ustawionej nazwy podczas danego quizu nie można juz zmienić,
!przyp - skrypt ponownie wyświetli na kanale aktualne pytanie wraz z listą odgadniętych do tej chwili odpowiedzi,
!pkt - skrypt wysyła informację na notice (tylko do gracza, który wywołał komendę) o składzie drużyn, liczbie zdobytych punktów i trafionych odpowiedzi przez obie drużyny oraz indywidualnej liczbie punktów i trafionych odpowiedzi osoby, która wywołała komendę,
!pkt [nick] - skrypt wysyła informację na notice (tylko do gracza, który wywołał komendę) o liczbie zdobytych punktów i trafionych odpowiedzi przez wskazanego gracza.

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Sugerowana liczba rund na pojedynczy quiz to 15 do 25 pytań. Przy standardowym 15-sekundowym opóźnieniu między pytaniami oraz czasem na odpowiedź ustawionym na 45 sekund przeciętny quiz z 20 pytaniami będzie trwać do 20 minut.

Format pytań i odpowiedzi:

Tresc pytania nr 1
odpowiedz1 * odpowiedz2 * odpowiedz3 * odpowiedz4
Czterech najwazniejszych czlonkow zespolu The Beatles
John Lennon*Paul McCartney*George Harrison*Ringo Starr
Mistrzowie Olimpijscy w siatkowce mezczyzn (do 2012 roku)
ZSRR*Stany Zjednoczone*Brazylia*Rosja*Japonia*Holandia*Jugoslawia*Polska

Czyli w pierwszej linijce pliku musi być treść pytania, w drugiej linijce odpowiedzi przegrodzone gwiazdką; w trzeciej linii pliku kolejne pytanie, w następnej poprawne odpowiedzi do niego i tak aż do końca pliku. Widokiem złamania linii w edytorach tekstu lub chociażby na tej stronie nie należy się przejmować. To tylko efekt estetyczny by tekst był dobrze widoczny i nie wychodził poza okno. W rzeczywistości każda treść pytania oraz każdy ciąg odpowiedzi zawarte są w jednej linii. Poza liniami z pytaniem oraz z odpowiedziami, które są rozdzielane gwiazdką nie może być żadnego innego tekstu.

W Notatniku plik z pytaniami mógłby wyglądać np. tak:

Przykładowy plik z pytaniami do familiady.

Przy wprowadzaniu poprawnych odpowiedzi do pliku należy mieć na uwadze, że ich kolejność ma wpływ na punktacje. Na im wyższej pozycji jest odpowiedź tym większą ilość punktów za jej odgadnięcie można uzyskać. Najmniej punktów uzyska się za odpowiedź umieszczoną na końcu. Przy czym liczba przyznawanych punktów jest zależna od ilości poprawnych odpowiedzi i wyliczana za pomocą algorytmu.

W związku z powyższym warto rozważyć sposób pozycjonowania odpowiedzi, np. przy pytaniu o największe kraje odpowiedzi posortować od największych krajów do mniejszych albo od najmniej znanych do tych bardziej znanych. W ten będzie się szczególnie premiować odpowiedzi najbardziej zbliżone do treści pytania albo te mniej popularne, co może sugerować większą wiedzę odpowiadającego na dany temat.


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs familiada.als

/unload -rs familiada.als


Przykład typowej rozgrywki w postaci autoquizu:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa. Jeśli mIRC zada pytanie czy wykonać wprowadzenie do pamięci programu skryptu kilkamy na Yes.

/load -rs familiada.als

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal:

/fon #kanal

Czekamy aż chętni do gry użytkownicy dołączą do wybranych drużyn, zwykle wystarczają na to 2-3 minuty. Po utworzeniu zespołów włączamy autoquiz:

/fauto

Po wprowadzeniu tej komendy pojawi się okienko, w którym musimy wybrać odpowiedni plik z pytaniami, dopiero po jego wybraniu autoquiz rozpoczyna działanie.
Po zakończeniu quizu wyświetlamy wyniki (w przypadku poniższej komendy wyświetli się nie więcej niż 10 pozycji):

/fwynik

Po wyświetleniu się wyników kończymy quiz i zerujemy punktację komendą:

/foff

Pojawi się wtedy podsumowanie quizu zawierające ilość odbytych rund oraz czas danej rozgrywki.
W następnej kolejności wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -rs familiada.als

W razie potrzeby, w trakcie trwania quizu, można użyć komend:

/fauto [1-10/15/20/25/30/40/50/60] - zmiana czasu przerwy między rundami; domyślnie trwa 15 sekund,
/fczas [15/30/45/60/75/90/105/120] - zmienia czas trwania rundy (komenda nie ma wpływu na aktywną rundę); domyślnie trwa 75 sekund,
/fwynik [liczba] - wyświetlenie wyników drużyn oraz dowolnej liczby pozycji indywidualnych; przydaje się gdy liczba graczy danego quizu była większa niż 10,

Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/fkom - wyświetlenie się spisu dostępnych komend dla prowadzącego; przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/fon - uruchomienie quizu na bieżącym (aktywnym) kanale,
/fon [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale,
/fam - otwiera okno gry, za pomocą którego możemy m.in. ręcznie rozpocząć nową rundę czy też zmienić ustawienia gry; przy ręcznym wpisywaniu odpowiedzi należy pamiętać, że w każdej linijce ma być jedna prawidłowa odpowiedź (w przeciwieństwie do pliku z pytaniami, gdzie odpowiedzi na dane pytanie znajdują się w jednej linii i są przedzielane gwiazdką),
/fauto - włączenie autoquizu, domyślny czas między rundami wynosi 15 sekund a czas rundy (czas na odpowiedź) 75 sekund; po wyświetleniu się okna należy wybrać odpowiedni plik z zestawem pytań i odpowiedzi,
/fauto [1-10/15/20/25/30/40/50/60] - włączenie autoquizu z ustawieniem wybranego (w sekundach) opóźnienia między rundami; po wyświetleniu się okna należy wybrać odpowiedni plik z pytaniami.
/fauto [1-10/15/20/25/30/40/50/60] - w przypadku gdy autoquiz już trwa komenda ta umożliwia zmianę czasu opóźnienia pytania, czyli czasu między rundami,
/fautooff - wyłączenie automatycznego pobierania pytań z pliku; komendę można wprowadzić tylko w czasie pomiędzy rundami; quiz można następnie kontynuować ręcznie lub wybrać kolejny plik z pytaniami,
/fczas [15/30/45/60/75/90/105/120] - zmienia czas trwania rundy (komenda nie ma wpływu na aktywną rundę),
/fwynik - wyświetlenie wyników gry na kanale; podawane są wyniki i skład drużyn oraz osobna lista z wynikami poszczególnych graczy (do 10 pozycji),
/fwynik [liczba] - wyświetlenie wyników jak wyżej, z tym że z dowolną liczbą pozycji indywidualnej graczy,
/fignore - wyświetla listę ignorowanych w grze osób,
/fingore [nick/maska] - dodaje podany nick lub maskę do listy ignorowanych,
/-fignore [nick/maska] - usuwa nick lub maskę z listy ignorowanych,
/fclean - usuwa ze składów drużyn wszystkich graczy, którzy nie są obecni na kanale,
/foff - zakończenie rozgrywki, wyzerowanie punktacji,
/funload - wyładowanie skryptu z zatrzymaniem działających timerów i zamknięciem okienka dialogowego familiady; stan aktywnej gry pozostaje niezmieniony, a po ponownym załadowaniu skryptu gra będzie kontynuowana.

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.