Jak grać w quiz IRC-owy?

Gra w quiz IRC-owy jest bardzo prosta. Najpierw należy wejść na wybrany przez siebie kanał quizowy na danej sieci IRC. Na IRC można aktualnie wejść na wiele sposobów. Najczęściej używa się do tego osobny program-klient IRC. Alternatywne możliwości to wejścia za pośrednictwem przeglądarki przy użyciu bramki IRC lub wtyczek. Za pomocą wtyczek można wejść na IRC także za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Gdy będąc na danym kanale IRC akurat trwa quiz, nie musimy robić nic więcej. Można już odpowiadać na zadawane pytania i liczyć zdobywane punkty. :) Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia, przy czym warto wiedzieć, że słowa w całości pisanie wielkimi literami uznawane są na IRC za krzyk. Pamiętać należy natomiast o tym by podczas gry w quizy nie używać polskich znaków.

Jeśli quizu nie ma, ale jest quizbot, to należy go uruchomić. Na każdym kanale IRC z quizbotem powinna być informacja o tym jak go włączyć, często jest to komenda !start, którą należy wpisać na głownym (na oficjalu kanału). Jeśli zaś jest to kanał, który nie posiada bota quizowego, to należy sprawdzić kiedy według planów powinien odbyć się najbliższy quiz. Informacja taka powinna być zawarta w temacie na kanale, na stronie internetowej, forum kanałowym itp. Adresy www do tych miejsc też często znajdują się w tematach lub są wysyłane w postaci wiadomości do osoby wchodzącej na kanał przez obsługującego go bota (poprzez mesg lub notice). Poza tym, zgodnie z mądrym powiedzeniem "kto pyta nie błądzi", wszelkich informacji o kanale można się dowiedzieć od innych jego użytkowników będących akurat online. :)

O ile opanowanie zasad gry w quizy ircowe jest bardzo łatwe, o tyle udane konkurowanie z innymi graczami bywa trudne, zwłaszcza dla gracza początkującego. Dlatego, jeśli przy pierwszym starcie nie uzyskamy wielu punktów, nie dziwmy się i nie zrażajmy zbyt szybko. :) Warto wtedy obserwować jak grają ci użytkownicy, którzy przodują w zdobywaniu punktów, samemu ćwiczyć na kolejnych quizach, a można się przekonać, że różnice w doświadczeniu da się w tej zabawie zniwelować naprawdę szybko.

W quizach ircowych, oczywiście, najważniejsza jest wiedza. Tematyka quizów bywa bardzo zróżnicowana, czasem więc przydatna jest wiedza ogólna, powszechna, czasem naukowo-przedmiotowa, a czasem umiejętności skojarzeniowe np. przy odgadywaniu haseł z pomieszanych liter. Przed zapowiedzianym quizem zwykle można się na kanale dowiedzieć o jego typie i poruszanej tematyce.

Rozległa wiedza nie jest jednak jedynym wykładnikiem dobrego quizowicza. Quizy ircowe to zabawy zwykle bardzo szybkie. Dlatego ważne jest również błyskawiczne czytanie ze zrozumieniem zadawanych pytań i natychmiastowe wpisanie odpowiedzi, i to bez literówek. Bo każdy najmniejszy błąd w odpowiedzi ją dyskwalifikuje. Nikt nie stworzył dotychczas skryptów lub botów quizowych "obsługujących" literówki. Różnice w prędkości odpowiedzi są czasem o tyle istotne i tak niewielkie, iż przyznanie punktu temu, a nie innemu graczowi, zależy od tzw laga, czyli opóźnienia wysyłanej przez quizowicza informacji do celu, którym jest komputer osoby prowadzącej quiz lub quizbot. Lag rzadko może popsuć całą rozgrywkę, ale ze względów taktycznych warto przebywać na tym samym serwerze IRC co użytkownik prowadzący quiz. Jest to też istotne przy okresowych rozłączeniach się serwerów IRC danej sieci, tzw. splitach. Jeśli nie jesteśmy podłączeni do tego samego serweru IRC co użytkownik (sesja) wykonujący quiz, to w trakcie rozłączenia się danego serweru (mimo że jesteśmy na tym samym kanale i sieci IRC) nie będziemy widzieć pytań ani w ogóle żadnych informacji wysyłanych przez ludzi podłączonych do rozłączonego serweru. Sytuacje te zdarzają się jednak bardzo rzadko, w dodatku są zwykle krotkotrwałe.

Używanie wyszukiwarki internetowej przy szukaniu odpowiedzi na każde zadane pytanie w wielu miejscach nie jest mile widzianym sposobem gry, a na niektórych kanałach IRC w wykrytych (ewidentnych) przypadkach nawet karane, np. ignorowaniem odpowiedzi danego użytkownika, nie ujmowaniem jego rezultatu w wynikach i rankingach, aż po usunięcie z kanału.

Istnieją sposoby, które ograniczają i utrudniają googlowanie. Autorzy pytań quizowych mogą formułować je tak by odpowiedzi były możliwie trudne do wyszukania w Internecie. Z tego powodu niezbyt dobrym zwyczajem przy tworzeniu pytań jest przeklejanie bez zmian definicji hasła np. z Wikipedii. W niektórych quizbotach i skryptach quizowych stosuje się z kolei zabezpieczenia przeciw kopiowaniu pytań (jeśli chcecie, sprawdźcie na jakiej zasadzie :-).

Metodę na googlarzy mogą też stosować sami gracze. Jeśli na zadane pytanie nie padła natychmiast dobra odpowiedź, prawdopodobnie nikt nie potrafi jej odgadnąć bez podpowiedzi. Nie czekajmy zatem zbyt długo, aż googlujący gracz wyszuka odpowiedź, lecz wklepujmy !podp lub inne komendy, które służą do uzyskania podpowiedzi. Jeśli znamy odpowiedź - sami ją podamy po jednej lub kilku podpowiedziach (tj. zwykle odkrytych literach) zanim googlarz ją wyszuka. Nie można jednak z tym przesadzać. Wielokrotne użycie komendy !podp w jednej chwili wyświetlające całą lub większą część poprawnej odpowiedzi naraża danego quizowicza na natychmiastowe wyrzucenie z kanału.

O ile pojedyncze przypadki szukania odpowiedzi na Internecie nie wpływają znacząco na wynik rozgrywki, zdarza się nawet iż nietrafione, długie i bardzo trudne pytania/odpowiedzi niemal do tego przymuszają, o tyle nagminne googlowanie zdaniem autora wypacza grę i nie jest fair. Nie wszyscy się z tą opinią zgadzają. Niektórzy gracze uważają, że umiejętność googlowania jest nieodłącznym elementem quizowania. A jaka jest opinia Czytelnika? Zapraszamy do wypowiadania się w komentarzach do sondy poniżej. W tej sprawie warto też dodać, że masowe googlowanie jest łatwe do wykrycia przez wprawne oko doświadczonych quizowiczów, więc nie może pozostać ukryte.

Savoir-vivre quizowania mówi o tym, by nie narzekać na oficjalu na quiz podczas jego trwania, szczególnie jeśli to premiera quizowa. Jeśli mamy jakieś uwagi lub wątpliwości co do quizu skierujmy je prywatnie na /msg do autora lub osoby prowadzącej quiz. Jeśli są to wątpliwości merytorycze uwagę warto poprzeć jakimś wiarygodnym źródłem, np. linkiem do odpowiedniego artykułu na wortalu lub hasła w internetowej encyklopedii.

Do bardzo źle widzianych zachowań należy również wykłócanie się na kanale o to "kto pierwszy" odpowiedział na dane pytanie. Pamiętajmy, że istotne jest to jak szybko prawidłowa odpowiedź została wymieniona między odpowiadającym a użytkownikiem prowadzącym quiz, a nie pomiędzy wszelkimi innymi użytkownikami. Nierzadko zdarza się, że nasz ekran sugeruje iż napisaliśmy odpowiedź szybciej niż inni. Ale przecież informacja od nas do nas samych dociera bez żadnego opóźnienia i taka prezentacja nie jest wiarygodna. To, że u nas ktoś jest "za nami" nie znaczy, że ten ktoś nie wpisał tej odpowiedzi szybciej. Decyduje o tym zawsze skrypt lub bot quizowy użytkownika docelowego, u którego działa quiz.

W żadnym wypadku nie należy również, bez istotnych pobudek, poddawać w wątpliwość sprawiedliwości rozgrywki, np. posądzać zwyciężającego quizowicza o to, że znał wcześniej pytania, tylko dlatego że nam wydają się trudne, a ten ktoś je odgaduje. Autor strony nie spotkał się jak dotąd, w swojej kilkunastoletniej karierze jako quizowicz, z celowym udostępnianiem wybranemu graczowi listy odpowiedzi na pytania danego quizu. Pewna część graczy lubi kombinować i w niezbyt legalny sposób od czasu do czasu sobie pomagać (googlowanie, pośpieszne zaglądanie do książek, wspomaganie się innymi osobami), ale całkowite przejęcie inicjatywy przez jednego czy raczej dwóch oszustów poprzez ujawnienie odpowiedzi wydaje się bezsensowne, a poza tym szybko wyszłoby na jaw.

Nie powinno się również w żaden sposób dezorganizować rozgrywki quizowej, np. podpowiadając lub przeszkadzając uczestnikom poprzez wysyłanie na kanał niechcianych informacji, zwłaszcza dużej ilości tekstu (flood), spamując czy też zachowując się w sposób sprzeczny z ogólnymi zasadami netykiety.

Do zagrań nie fair nie są natomiast zaliczane różne "chwyty" typu wklepywania odpowiedzi gdy zna ją ktoś inny, lecz wprowadził ją z literówką; podawania odpowiedzi pod rząd w różnych możliwych formach; strzelania (na oślep lub nie) na pytania o jakąś liczbę, datę itp.

Słowniczek pojęć:

Klient IRC
Klient IRC jest programem pośredniczącym między użytkownikiem oraz serwerem IRC. Dzięki niemu można się połączyć z serwerem IRC i wykonywać na nim różne operacje, m.in. rozmawiać, grać w quizy, wymieniać się plikami. Istnieje wiele programów - klientów IRC pod wiele różnych systemów operacyjnych. Najpowszechniejszym z nich jest program mIRC.
Bramka IRC
Szczególny rodzaj klienta IRC znajdujący się na stronie www, za pomocą którego można się połączyć z serwerem IRC za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności posiadania osobnego programu-klienta IRC. Na różnych stronach istnieje wiele bramek IRC, które automatycznie łączą użytkownika tylko z konkretnym kanałem na konkretnej sieci IRC, jednak zwykle ręcznie można się na nich połączyć również z innymi, wybranymi przez siebie kanałami na innych serwerach IRC.
Wtyczka
Wtyczka to mały program (moduł) dołączany jako dodatek funkcyjny do większych programów. Przy użyciu wtyczek można wejść na IRC np. z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności używania bramek IRC bądź poprzez multikomunikatory internetowe (np. WTW).
Mesg, msg
Message (z ang. wiadomość), zwana przez użytkowników mesgiem, jest pojedynczą wiadomością, którą można przesłać tylko jednej osobie (na priv) bądź też na główny (oficjal) kanału.
Notice
Prawie to samo co mesg, z tym że notice nie wpływa na idle wysyłającego. To komenda przeznaczona głównie dla botów.
Serwer IRC
Serwer IRC to program realizujący usługę IRC. Zwykle wykorzystuje pełną moc komputera, na którym jest zainstalowany. Kilka lub więcej powiązanych ze sobą serwerów IRC tworzy sieć IRC. Dzięki temu dwóch niezależnych użytkowników podłączonych do innych serwerów IRC będzie się widzieć o ile te serwery są elementami tej samej sieci IRC.
Split
Okresowe rozłączenie się dwóch lub więcej serwerów IRC, które należą do tej samej sieci IRC. Na rozłączonych serwerach mogą istnieć kanały o tych samych nazwach, lecz mające różne, niewidzące się wzajemnie grupy użytkowników. Splity zwykle nie trwają długo - od kilku sekund do godzin.
Sesja
Dowolny proces podłączony do serwera IRC. Może to być użytkownik podłączony za pośrednictwem klienta ircowego lub bot.
Googlowanie (googlanie)
Szukanie dowolnej informacji poprzez wyszukiwarkę internetową, nazwa pochodzi od najpopularniejszej wyszukiwarki - Google. W slangu quizów ircowych mianem googlarza potocznie uznaje się osobę nagminnie wyszukującą odpowiedzi na Internecie.
Flood
Wysyłanie na kanał lub do pojedynczego użytkownika dużych ilości danych naraz, często realizowane poprzez wklejanie danego tekstu (np. logi, obrazek ASCII, tekst piosenki).
Netykieta
Zwyczajowe zasady przyzwoitego zachowywania się i korzystania z Internetu.