Koło Fortuny

Koło Fortuny(TM), kf quiz

Autor: snajperx

Opis

Quiz luźno nawiązujący do teleturnieju o tej samej nazwie. W pojedynczej rozgrywce może wziąć w nim udział maksymalnie pięć osób.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy na kanale po przystąpieniu do gry:

!join - wejście do gry,
!krece - zakręcenie kołem fortuny, czyli wylosowanie stawki, którą będzie się otrzymywać za odsłonięcie każdej litery; kręcić kołem może tylko gracz, na którego w danym momencie przypada kolejka wybierania liter,
![litera] - po zakręceniu kołem gracz wybiera literę, wybranie samogłoski kosztuje 500 zł (niezależnie od tego otrzymuje się wykręconą wcześniej stawkę za odsłonięcie liter); po wybraniu litery skrypt odsłoni występowanie danej litery w haśle; w przypadku braku danej litery w haśle kolejka przechodzi na następnego gracza,
![odgadywane hasło] - wszystkie osoby, znajdujące się na kanale podczas trwania rundy mają możliwość odgadywania hasła, nawet jeśli przedtem nie przystąpiły do rozgrywki poprzez komendę !join; jeśli gracz, na którego przypada kolejka wprowadzi błędne hasło - traci kolejkę,
!nagrody - skrypt wyświetli na kanale zdobyte przez gracza nagrody (do odbioru w przyszłym życiu ;-).

Dla autorów

Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs kf.als

/unload -rs kf.als


Przykład typowej rozgrywki:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa.

/load -rs kf.als

Następnie uruchomiamy quiz na bieżącym kanale:

/kfon

Po wymyśleniu kategorii i hasła wprowadzamy je w kolejno pokazujących się okienkach po wprowadzeniu komendy

/haslo 5

Cyfra 5 oznacza w tej komendzie, że skrypt będzie oczekiwać na wejście do gry pięciu osób; można ustawić grę dla dwóch do pięciu osób.

W razie potrzeby, można użyć komendy:

/pomin - podczas przyjmowania zgłoszeń redukuje liczbę graczy do aktualnie zgłoszonych (np. w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych do gry); podczas trwania rundy przesuwa kolejkę odgadywania liter na następnego gracza, np. w wyniku opieszałości w grze poprzednika,

Po odgadnięciu hasła aby rozpocząć nową rundę musimy każdorazowo powtarzać komendę:

/haslo [2-5]

Po zakończeniu quizu wyświetlamy wyniki za pomocą polecenia:

/kfstat

Po wyświetleniu się wyników kończymy quiz i zerujemy punktację komendą:

/kfoff

W następnej kolejności wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -rs kf.als


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/kfkom - wyświetlenie się opisu dostępnych komend dla prowadzącego quiz; przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/kfon - uruchomienie quizu na bieżącym (aktywnym) kanale,
/kfon [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale,
/haslo [2-5] - rozpoczęcie rundy: otwiera okna, do których należy wpisać kategorię oraz hasło; cyfry z zakresu 2 do 5 oznaczają ustawienie maksymalnej liczby graczy, jaka może dołączyć do gry w danej rundzie,
/haslo - rozpoczęcie rundy: otwiera okna, do których należy wpisać kategorię oraz hasło; domyślnie umożliwia wejście do rozgrywki trójce graczy,
/anuluj - anulowanie rundy,
/pomin - komenda ma dwa zastosowania:
- podczas przyjmowania zgłoszeń (także po użyciu /usun) redukuje liczbę graczy do aktualnie zgłoszonych,
- podczas trwania rundy przesuwa kolejkę odgadywania liter na następnego gracza,
/usun - usunięcie z gry gracza, na którego w danej chwili przypada kolejka; na jego miejsce może wówczas zgłosić się do gry za pomocą !join inna osoba,
/kfaf [1-10] - zmiana opóźnienia przy wyświetlaniu rankingu (w sekundach), domyślnie wynosi 5 sekund,
/kfstat - wyświetlenie na kanale punktacji według kolejności,
/kfprzyp - przypomnienie sobie kategorii i hasła aktywnej rundy,
/kfdodaj [nick1] [nick2] - dodanie punktów gracza [nick2] do gracza [nick1] i usunięcie gracza [nick2] z rankingu,
/kfoff - zakończenie quizu, wyzerowanie punktacji.