Mieszacz

Mieszacz Kfiss, Literaki

Autor: snajperx

Rozbudowa do prezentowanej wersji: b/d

Opis

W quizie Mieszacz gracze otrzymują punkty za ułożenie poprawnego wyrazu ze składających się na niego losowo pomieszanych liter. Szczegółowy opis skryptu, jego historia oraz działanie w opracowaniu. Zapraszamy do wizyty na stronie w późniejszym terminie.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!podp - wyświetlenie podpowiedzi w postaci odsłonięcia literki,
!punkty - wyświetlenie aktualnej punktacji (na pięć miejsc).

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Format pytań i odpowiedzi:

1 haslo nr1
2 haslo_nr2
3 haslo numer 3
4 haslo nr 4

W kazdym wierszu ma być tylko jedna odpowiedź poprzedzona kolejnym numerem.

W Notatniku plik z pytaniami o tematyce "rzeki" mógłby wyglądać np. tak:

Przykładowy plik z pytaniami do mieszacza.

Poza wierszami z numerem i treścią haseł (odpowiedzi) nie powinno być w pliku żadnych innych znaków.


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs mieszacz.als

/unload -rs mieszacz.als


Przykład typowej rozgrywki w postaci autoquizu:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa.

/load -rs mieszacz.als

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal pobierający pytania z pliku pytania.txt (znajdującego się w katalogu źródłowym mIRCa):

/autom #kanal pytania.txt

Po wyczerpaniu się pytań wyświetlamy wyniki (cyfra 10 oznacza, że wyświetli się dziesięć najlepszych pozycji):

/statt 10

Po wyświetleniu się wyników kończymy quiz i zerujemy punktację komendą:

/mkoff

W następnej kolejności wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -rs mieszacz.als

W razie potrzeby, w trakcie trwania quizu, można użyć komend:

/del [liczba_sekund] - zmiana czasu przerwy między rundami; domyślnie trwa 5 sekund,
/wyraz - ponowne przemieszanie literek danego hasła,

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.