Dlaczego standaryzacja jest istotna?

Spójrzmy na następujący fragment quizu o wynalazcach:

pyt Kto w 1879 roku opatentowal zarowke?
odp Thomas Alva Edison
pyt Tworca pierwszego praktycznego silnika parowego
odp T. Newcomen
pyt Jak nazywal sie konstruktor silnika wysokopreznego?
odp Diesel

Oraz na możliwe odmiany tej samej odpowiedzi na niezmienione pytanie:

pyt W ktorym roku zmarl Janusz Kusocinski?
odp w 1940
odp w 1940 r.
odp w 1940-tym
odp w roku 1940
odp 1940
odp 1940 rok

Zwróćmy uwagę na kompletny brak jednorodności w odpowiedziach. W pierwszym przypadku typy pytań były podobne: chodziło o podanie danego wynalazcy. Jednak w każdym z kolejnych pytań forma odpowiedzi się różniła. Raz były podane oba imienia i nazwisko, raz pierwsza litera imienia i nazwisko, wreszcie samo nazwisko. Skąd w takim quizie gracze mieliby wiedzieć jak przytoczyć godność owego wynalazcy, choćby i znali odpowiedź na pytanie? Pamietajmy, że quiz jest tylko programem i nie uzna za poprawną odpowiedź "Newcomen" lub "Thomas Newcomen" jeśli w pliku autoquizu odpowiedź na pytanie będzie zapisana jako "T. Newcomen".

W drugim przypadku pokazano jak do jednego pytania można przyporządkować wiele form tej samej poprawnej odpowiedzi. Jednak skąd uczestnik quizu miałby wiedzieć która z form została użyta w danym przypadku? Nawet znając odpowiedź, tak jak w przykładzie wyżej, quizowicz byłby zdany na ślepy los i na bezmyślne strzelanie w postaci wpisywania kolejnych możliwych form odpowiedzi. Z całą pewnością rozgrywka taka nie byłaby dla uczestników danego quizu wygodna.

Istnieje tylko jeden dobry sposób na rozwiązanie tych problemów. Jest nim standaryzacja, czyli ujednolicanie stosowanych form odpowiedzi. Czasem łączy się z tym odpowiednie konstruowanie pytań. W przeciwnym wypadku, jeśli każda para pytanie/odpowiedź byłaby pisana według chwilowego widzi-mi-się autora, jak w przykładach wyżej, quizowicz nigdy nie mógłby wiedzieć jaka forma odpowiedzi jest poprawna: czy wystarczy, że poda nazwisko danego wynalazcy, a może imię i nazwisko, a może oba imiona i nazwisko, a może pierwszą literę imienia z kropką + nazwisko, a może jeszcze coś innego. ;) Zupełny nieład.

W pojedynczych przypadkach istnieje możliwość rozwiązania tego typu problemów inna niż standaryzacja odpowiedzi. Można po prostu narzucić format odpowiedzi już w pytaniu, np. w ten sposób:

pyt Kto w 1879 roku opatentowal zarowke? (podaj imiona i nazwisko)
odp Thomas Alva Edison

Wygląda ładnie? Spójrzmy jak będzie się prezentować większy fragment quizu tworzonego w ten sposób:

pyt Kto w 1879 roku opatentowal zarowke? (podaj imiona i nazwisko)
odp Thomas Alva Edison
pyt Tworca pierwszego praktycznego silnika parowego (podaj pierwsza litere imienia [nie zapomnij o kropce] i nazwisko)
odp T. Newcomen
pyt Jak nazywal sie konstruktor silnika wysokopreznego? (wystarczy nazwisko)
odp Diesel

Nie wygląda to chyba zbyt przyjaźnie, prawda? Zarówno twórca quizu, jak i gracz więcej czasu traciliby na skupianie się nad wyborem słusznej formy odpowiedzi aniżeli na zajęciu się samą odpowiedzią. :)

Przypadków takich problemów może się pojawić znacznie więcej, co wynika z wielości typów potencjalnych pytań. Dlatego jedynie w ostateczności, w szczególnych przypadkach, należy stosować narzucanie formy odpowiedzi w pytaniu. W znakomitej większości przypadków lepiej ujednolicać pisanie quizów globalnie niż roztrząsać pojedyncze problemy przy każdym pytaniu lub każdym quizie z osobna.

Jednorodność quizów jest zatem wskazana po prostu dla wygody, zarówno dla uczestnika quizu jak i dla jego twórcy. Przy okazji zdecydowanie podwyższa sprawiedliwość rozgrywki, gdyż znika znaczna część elementu niepewności odpowiedzi.

Alternatywnym rozwiązaniem wobec standaryzacji jest przypisywanie dla każdego pytania wszystkich możliwych opcji prawidłowej odpowiedzi, istnieją już programy umożliwiające prowadzenie takich quizów. Nie można jednak zaprzeczyć, że pisanie takich quizów wymaga znacznie większego nakładu czasu pracy autora.