Redhead Quiz

Redhead Quiz PL

Autor (oryginalna wersja 1.7): YNoRed

Polska wersja (2.0 PL): Romulus

Opis

Redhead Quiz to prekursor ircowych skryptów quizowych. Quiz (a przynajmniej jego powszechnie znana wersja - 1.7) powstał w styczniu 1999 roku w Niemczech. Najnowsza, polska wersja skryptu (2.0 PL) powstała prawdopodobnie w grudniu tego samego roku. Po latach dla dostosowania skryptu do współdziałania z nowszymi wersjami mIRCa należało zmodyfikować jedną linię kodu i taką zaktualizowaną wersję quizu udostępniamy na niniejszej stronie.

Redhead to klasyczny quiz bez funkcji autoquizu. Pytania i odpowiedzi należy wprowadzać jedynie ręcznie. Więcej informacji o skrypcie i jego historii powstanie w niedalekiej przyszłości. Zapraszamy zatem do wizyty na stronie w późniejszym terminie.


Dla graczy

Każda osoba znajdująca się w czasie trwania quizu redhead na kanale może wziąć w nim udział. Redhead Quiz, w przeciwieństwie do nowszych skryptów quizowych, nie posiada funkcjonalności w postaci komend dla graczy.


Dla autorów

Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -a redhead.ini

/unload -a redhead.ini


Przykład typowej rozgrywki w postaci autoquizu:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa.

/load -a redhead.ini

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal:

/qon #kanal

Pytania i odpowiedzi wpisujemy w okienkach, które pojawią się po wprowadzeniu komendy:

/pyt

Quiz ten nie posiada możliwości podpowiedzi w postaci odkrywania kolejnych literek; jeśli gracze mają problem z odgadnięciem prawidłowej odpowiedzi można podać im podpowiedź za pomocą komendy:

/pod

Po zakończeniu quizu wyświetlamy wyniki (pięć pierwszych pozycji):

/stat

Na końcu wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -a redhead.ini


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/kom - wyświetlenie się spisu dostępnych komend dla prowadzącego (w oknie bieżącego kanału); przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/qon [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale;
/pyt - zadanie pytania - komenda otwiera okna, w których należy wpisać kolejno pytanie i prawidłową odpowiedź; komendę tą można użyć nawet wtedy, gdy na poprzednie pytanie nie padła jeszcze poprawna odpowiedź,
/pod - umożliwia podanie podpowiedzi przez wpisanie jej w okienku,
/stat - wyświetlenie na kanał rankingu obejmującego pięć najlepszyc osób,
/przyp - przypomnienie (tylko sobie) pytania i prawidłowej odpowiedzi,
/qver - wyświetlenie na kanał wersji quizu,
/qoff - zakończenie quizu i wyzerowanie punktacji.

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.