Przebywanie na kanale jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych zasad:

1. Kanał #quiz na sieci irc.pirc.pl jest ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do gry w quizy ircowe, czyli do tekstowej rozrywki odbywającej się w czasie rzeczywistym, polegającej na odpowiadaniu na prezentowane pytania. Historia powstania quizów i kanału dostępne na podstronie Historia.

2. Na kanale znajduje się bot quizowy (Quizbot), który działa 24 godziny na dobę. Uruchomienie zadawania pytań następuje po wpisaniu na kanale polecenia !start. Pytania pobierane są losowo z bazy pytań Quizbota, która jest bardzo duża, lecz ograniczona, więc raz na dłuższy czas zdarzają się powtórzenia tych samych pytań. W odpowiedziach nie używamy polskich ani obcych znaków diakrytycznych. Punkty zdobywa ten gracz, którego poprawna odpowiedź dotarła do Quizbota (lub do prowadzącego quiz) jako pierwsza. To, że u siebie widzimy własną odpowiedź na pierwszym miejscu, nie zawsze znaczy, że dotarła ona także jako pierwsza do bota.

3. Quizbot prowadzi statystyki punktów zdobywanych przez graczy za udzielanie odpowiedzi. Istnieją statystyki dobowe, miesięczne, roczne i globalne. Z początkiem każdego nowego dnia/miesiąca/roku końcowe statystyki poprzedniego dnia/miesiąca/roku (najlepsza dwudziestka quizowiczów) są automatycznie wyświetlane na kanale, po czym są kasowane i rozpoczyna się kolejny cykl statystyk. Statystyki globalne nie są kasowane nigdy. Ponadto statystyki miesięczne, a ściślej najlepsza dziesiątka quizowiczów, są publikowane w formie rankingu na stronie internetowej. Quizbot prowadzi również statystyki najszybszych czasów poprawnych odpowiedzi (także: dobowe, miesięczne, roczne i globalne). Istnieje możliwość bieżącego podglądu wszystkich statystyk punktowych i czasowych za pomocą poleceń wprowadzanych na kanale lub bezpośrednio na priv (poprzez wiadomość /msg) do Quizbota. Spis poleceń dostępny na podstronie obsługa Quizbota lub po wpisaniu na kanale komendy !pomoc.

4. Co pewien czas na kanale odbywają się premiery quizowe, czyli osobne konkursy oparte na unikatowych pytaniach, niepochodzących z bazy Quizbota, trwające zwykle ok. 15 do 30 minut. Te specjalne rozgrywki są ściśle kontrolowane przez osobę prowadzącą quiz, bez użycia kanałowego bota quizowego. Wyniki tych quizów są publikowane osobno i stanowią podstawę najbardziej prestiżowych rankingów quizowiczów. Punkty w nich zdobyte ani uzyskane czasy nie są dołączane do statystyk Quizbota. Informacje o terminach odbywania się premier quizowych znajdują się w temacie kanału oraz na stronie o quizach ircowych: www.quiz.net.pl, gdzie można znaleźć również m.in. wyniki z Quizbota i premier quizowych oraz oparte na nich rankingi.

5. Na kanale zabrania się:
- okazywania braku szacunku wobec innych, obrażania, pomawiania, wszelkiej mowy nienawiści;
- oszukiwania, np. odpowiadania w kilka osób na konto jednej (jednego nicka), podszywania się pod innych użytkowników;
- reklamowania czegokolwiek bez zgody właściciela kanału;
- wysyłania wszelkiej niezgodnej z prawem, a także zniechęcającej, utrudniającej lub obniżającej jakość gry treści, w tym floodowania, spamowania, wysyłania w szybkim tempie dużej ilości niepoprawnych odpowiedzi, a także wielokrotnych: zmian nicka, wychodzenia i wchodzenia na kanał itp. w małych odstępach czasu;
- przebywania botów lub innych programów wchodzących w interakcje z użytkownikami kanału bez zgody właściciela; nie dotyczy to prowadzenia wcześniej ustalonych quizów;
- krytykowania pojawiających się pytań lub quizów, zwłaszcza przy niewielkim lub żadnym wkładzie własnym - patrz punkt 9;
- używania nicków niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych, wprowadzających w błąd, utrudniających identyfikację lub uprzykrzających grę, np. złożonych z ciągu identycznych lub losowych znaków;
- wszelkich niestandardowych działań mogących zakłócać funkcjonowanie kanału, pracę bota quizowego itp.;
Nie jest zabronione używanie przez jedną osobę kilku nicków, jednak jeśli takie postępowanie skutkuje zaburzeniem statystyk i rankingów (np. dwa lub więcej nicków tej samej osoby w liście najlepszych, np. top20), zastrzega się możliwość usunięcia z rankingu nadmiarowych nicków, a w dalszej kolejności, przy kilkukrotnym powodowaniu takich problemów, usunięcia z kanału. Aby ustrzec się przed takim zdarzeniem jest możliwość poproszenia właściciela kanału o połączenie statystyk używanych przez siebie nicków.
Niezastosowanie się do zawartych tu reguł może skutkować usunięciem z kanału.

6. Przebywając na kanale wyraża się zgodę na rejestrowanie i archiwizację wszystkich wiadomości i czynności wykonywanych na kanale oraz skierowanych prywatnie do Quizbota oraz ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania i udostępniania statystyk i innych usług ircowych oraz analizy aktywności na kanale. Na stronie www.k4be.pl/pisg/quiz.html prezentowane są automatycznie generowane na podstawie rejestrowanych logów statystyki kanałowe. Przeprowadzając na kanale premierę quizową, także wysyłając pytania do właściciela lub na adres kanałowy - quizirc@gmail.com - wyraża się zgodę na dołączenie do bazy Quizbota użytych/wysłanych pytań (przy zachowaniu autorstwa - nick). Ponadto wyraża się zgodę na ewentualne poprawienie, aktualizację lub usunięcie tych pytań i odpowiedzi w przyszłości, włączając w to ewentualne dodanie innego współautora pytania, zgodnie z punktem 9.

7. Kanałem zarządza właściciel oraz operatorzy. Ich nicki poprzedzone są odpowiednio znakami ~ i @. Można się do nich zwrócić z każdą sprawą dotyczącą kanału, zwłaszcza wskazane jest zgłaszanie im (na priv, czyli poprzez wiadomość prywatną /msg) nieodpowiedniego zachowania osób trzecich, np. w formie "Osoba o nicku "jankowalski20" dziś ok. godz. 20:20 wyśmiewała się z odpowiedzi innych". Zgłoszenie takie można również wysłać mailowo na adres kanałowy. Zaleca się jednak uprzednio bezpośrednio zwrócić uwagę takiej osobie. Właściciel i operatorzy dbają o kanał i starają się pilnować porządku, jednak nie mają obowiązku (ani możliwości) śledzić na bieżąco każdej pojawiającej się wypowiedzi, stąd w przypadku braku zgłoszenia mogą nie zareagować na incydenty. Osoby zarządzające kanałem i siecią IRC nie ponoszą odpowiedzialności za podejmowane działania i prezentowane treści przez użytkowników na kanale. Wybrane osoby posiadają także inne uprawnienia, np. "przyjaciela Quizbota". Umożliwia ono zatrzymanie Quizbota, np. na czas trwania premiery quizowej oraz daje możliwość samodzielnego pominięcia pytania Quizbota. Nieodpowiednie zdaniem użytkownika zachowanie osób z uprawnieniami można zgłosić do właściciela kanału. Werdykt właściciela we wszelkich kwestiach dotyczących kanału jest ostateczny. Lista osób ze stałymi uprawnieniami na kanale dostępna na podstronie Administracja.

8. Mile widziane zachowania na kanale:
- stosowanie kulturalnego języka, okazywanie sympatii innym;
- pomaganie nowym użytkownikom;
- zgłaszanie właścicielowi, operatorom lub na mail kanałowy uwag lub pomysłów na grę, informowanie o przypadkach łamania regulaminu;
- zgłaszanie błędów w pytaniach Quizbota - patrz punkt 9;
- zapraszanie znajomych (ale nie spamowanie);
- używanie przez jedną osobę tylko jednego nicka, najlepiej zarejestrowanego;
- współorganizowanie rozrywki, np. przez tworzenie nowych pytań, prowadzenie premier quizowych, a może organizację zlotów :-);
- popularyzacja lub wsparcie quizów na IRC, np. prowadzenie stron czy wykonywanie grafik o tej tematyce, sponsorowanie nagród rzeczowych do wygrania w quizach, programowanie quizów, w tym rozwijanie Quizbota lub pomoc w tych czynnościach.
Powyższa aktywność, zwłaszcza dwa ostatnie podpunkty, może być szybko nagrodzona nadaniem przywilejów na kanale, np. uprawnieniami przyjaciela Quizbota, promocją na operatora, a także uzyskaniem nagród rzeczowych ufundowanych przez właściciela lub sponsorów.

9. W przypadku zaobserwowania w Quizbocie błędu albo nieaktualności pytania lub odpowiedzi prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez polecenie !blad numerpytania opis błędu (np. !blad 1234 w odpowiedzi jest literowka). W opisie błędu mile widziane będzie zawarcie sugestii jak poprawić dany błąd oraz linku ułatwiającego weryfikację zgłoszenia. Dokonując powyższego zgłoszenia wyraża się zgodę na ewentualne dodanie w bazie pytań nicka osoby zgłaszającej jako współautora pytania, o ile jego treść ulegnie w wyniku zgłoszenia znacznej zmianie. Poprawianie pytań po weryfikacji zgłoszeń odbywa się okresowo, zwykle co kilka tygodni. Po zaobserwowaniu błędu w premierze quizowej prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do osoby prowadzącej quiz lub/i autora pytań celem poprawienia błędów zanim dołączy się te pytania do bazy Quizbota. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zwyczajami sportowymi nie koryguje się wyników przeprowadzonych premier quizowych czy punktacji Quizbota, nawet jeśli okaże się, iż część punktów została (lub nie została) przyznana z uwagi na błąd w pytaniu/odpowiedzi. W szczególnych przypadkach, np. wycieku pytań, oszustwa, awarii oprogramowania quizowego, sprzętu lub braku umiejętności obsługi quiza przez prowadzącego, część lub całość rozgrywki quizowej może być uznana za nieodbytą.

Regulamin może zostać zmodyfikowany tak aby jak najlepiej służył kanałowi i jego użytkownikom, z zachowaniem domyślności jego akceptacji.
Ostatnia modyfikacja: 25-02-2019.