Scrabble

Scrabble 0.3

Autor: snajperx

Przygotowanie słowników: MacG

Opis

W quizie Scrabble gracze otrzymują punkty za układanie poprawnych wyrazów z grupy wylosowanych liter. Szczegółowy opis skryptu, jego historia oraz działanie w opracowaniu. Zapraszamy do wizyty na stronie w późniejszym terminie.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!gra - rozpoczęcie nowej rundy lub przypomnienie wylosowanych liter,
!s - sprawdzenie swoich wyników w grze,
!s [cyfra] - sprawdzenie wyników gracza o podanym numerze,
!s [tekst] - wyszukuje w wynikach graczy, których nicki zawierają podany tekst (można używać * lub ?) - maksymalnie 10 pozycji,
!stat - wyświetlenie listy wyników quizu (możliwość użycia komendy uzależniona jest od ustawień quizu).

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs scrabble.als

/unload -rs scrabble.als

Aby uruchomić grę należy wprowadzić komendę /scrab.


Słowniczek pojęć:

Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.