Dizzy AutoQuiz

Dizzy Quiz, AutoQuiz v4.0, dizzy, dizquiz

Autor: Dizzy (oraz YNoReD i Romulus)

Opis

Przez lata był najpowszechniej używanym polskim skryptem quizowym. Jest to klasyczny typ quizu, w którym na każde pojawiające się pytanie istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź i tylko jedna osoba, która wprowadzi ją najszybciej, otrzymuje punkt. Z racji popularności tego skryptu wszystkie quizy klasyczne określa się czasem jako quizy typu dizzy.

Historia

Quiz ten powstał jako przeróbka pioniera ircowych quizów, tj. skryptu Redhead Quiz. Początkowo jako Dizzy Quiz był jednym z wielu klonów Redhead'a. W listopadzie 2000 roku autor opublikował jego nową wersję, z wieloma dodatkowymi funkcjami, na czele z opcją autoquizu, od której skrypt wziął swoją nową nazwę - AutoQuiz v4.0. Automatyzacja rozgrywki wprowadzona w tym skrypcie odmieniła oblicze quizów ircowych i w przeciągu kilku miesięcy spowodowała skokowe zwiększenie zainteresowania quizami. Przez szereg lat skrypt ten był najpowszechniej używanym quizem na polskich kanałach IRC.

Obecnie skrypt jest już uważany za przestarzały i rzadko używany. Jego następcą został opublikowany w maju 2013 roku Dizzy AutoQuiz Pro, który posiada m.in. antygooglową treść pytania.

Działanie

Quiz polega na wyświetlaniu pytania i oczekiwaniu na podanie jednej prawidłowej odpowiedzi. Przy każdym kolejnym pytaniu punkt zdobywa tylko jedna osoba, tzn. ta która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź. Po wyczerpaniu się listy pytań (pobieranych z pliku lub wpisywanych ręcznie) prowadzący quiz może wprowadzić specjalną komendę, która umożliwia wyświetlenie wyników rozgrywki.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!podp - podpowiedż w postaci wykropkowania odpowiedzi i wyświetlenia jednej, kolejnej literki prawidłowego hasła,
!przyp - ponowne wyświetlenie pytania; przydatne w przypadku spóźnienia się na dany quiz i wejścia już w czasie jego trwania; nie działa przy quizie w trybie ręcznym,
!stat - wyświetlenie aktualnej kolejności rozgrywki, pokazuje punktacje pierwszej trójki; każdy może wywołać tą komendę tylko raz na pytanie,
!ile - skrypt wysyła informację na notice (tylko do gracza, który wywołał komendę) o jego pozycji i liczbie punktów,
!ile [nick] - skrypt wyświetla na kanale informację o pozycji i liczbie punktów wskazanego gracza,
!nxt - (dotyczy autoquizów z zablokowanym automatycznym pobieraniem pytań - jest to funkcja bardzo rzadko stosowana) skrypt pobiera i wyświetla kolejne pytanie z pliku.

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Format pytań i odpowiedzi:

pyt Tresc pytania
odp prawidlowa odpowiedz
pyt Jak nazywa się przyrzad do pomiaru wartosci dzialajacej sily?
odp silomierz
pyt Podaj Mistrza Polski w pilce noznej w sezonie 2006/2007
odp Zaglebie Lubin

W Notatniku plik z pytaniami mógłby wyglądać np. tak:

Przykładowy plik z pytaniami.

Poza liniamy zaczynającymi się od pyt i odp w pliku nie może być żadnego innego tekstu. Wyjątek stanowi przypadek gdy chcemy by przed danym pytaniem automatycznie włączała się blokada (zobacz komenda /block). W takim przypadku linijka z pytaniem wygląda następująco:

block on | pyt Ostatnia litera alfabetu greckiego

Odpowiedź zaś wygląda już normalnie:

odp omega


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -a dizquiz.ini

/unload -a dizquiz.ini


Przykład typowej rozgrywki w postaci autoquizu:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa:

/load -a dizquiz.ini

Następnie uruchomiamy quiz na kanale #kanal pobierający pytania z pliku pytania.txt (znajdującego się w katalogu źródłowym mIRCa):

/autoquiz #kanal pytania.txt

Ustawienie opóźnienia wyświetlania kolejnych pytań na 10 sekund:

/delay 5

W razie potrzeby, w trakcie trwania quizu, można użyć komend:

/pauza - zatrzymanie/wznowienie autoquizu; dwukrotne użycie komendy powoduje pominięcie bieżącego pytania, przydatne w przypadku problemu z działaniem quizu, np. przy błędnie wyświetlonym pytaniu; jednorazowe użycie komendy nie wyświetli na kanale żadnej informacji, jednak po odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi quiz zostanie zatrzymany,
/pyt ? - przypomnienie pytania, czyli ponowne jego wyświetlenie na kanał,
/hint - wyświetlenie podpowiedzi w postaci wykropkowania prawidłowego hasła oraz odkrycia jednej litery,
/podp - zablokowanie/odblokowanie możliwości wyświetlania podpowiedzi za pomocą komendy !podp przez graczy; po uruchomieniu quizu domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/block - zablokowanie/odblokowanie odpowiedzi w taki sposób, że odpowiedź zostanie uznana za poprawną tylko w przypadku dokładnego odwzorowania tej odpowiedzi; przykładowo jeśli na pytanie brzmiące "Odbiornik instalacji domofonowej w mieszkaniu" odpowiedź brzmi "unifon", to jeśli ktoś na kanale wpisze "unifony" odpowiedź nie zostanie uznana za poprawną; domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/pod - podanie przez prowadzącego podpowiedzi o dowolnej treści

Po wyczerpaniu się pytań z pliku quiz się zatrzyma (ale nie wyłączy). Podsumowujemy wtedy wyniki quizu za pomocą komendy:

/stat 10 - liczba 10 oznacza, że wyświetlimy na kanale kolejność wraz z punktacją dziesiątki najlepszych graczy; w przypadku quizów gdzie więcej osób mogło zdobyć punkty wprowadzamy odpowiednio większą liczbę,

Zakończenie quizu, wyzerowanie punktacji:

/qoff

Wyładowanie skryptu quizowego z pamięci mIRCa:

/unload -a dizquiz.ini

Podczas trwania quizu, przy każdym pytaniu, prowadzącemu wyświetla się prócz pytania także poprawna odpowiedź. Inni gracze na kanale tego naturalnie nie widzą.


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/kom - wyświetlenie się spisu komend i innej pomocy do skryptu (w osobnej zakładce w mIRCu), przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/autoquiz - uruchomienie autoquizu; po wprowadzeniu komendy otworzą się okna do wyboru kanału oraz pliku z pytaniami,
/autoquiz [kanal] [plik_pytan] - uruchomienie autoquizu na danym kanale; wskazując na plik z pytaniami można albo podać pełną ścieżkę do pliku, np. D:\mIRC\quizy\quiz1.txt albo samą nazwę pliku (wtedy plik musi znajdować się w katalogu źródłowych mIRCa),
/delay [liczba] - (dotyczy autoquizu przy włączonym automatycznym pobieraniu pytań z pliku) ustawienie czasu jaki upłynie od poprawnie udzielonej odpowiedzi do pobrania i wyświetlenia kolejnego pytania z pliku; jednostką są 2 sekundy (czyli gdy wpiszemy /delay 5 opóźnienie między kolejnymi pytaniami będzie wynosić 10 sekund),
/pauza - (dotyczy autoquizu) zatrzymanie/wznowienie autoquizu; dwukrotne użycie komendy powoduje pominięcie bieżącego pytania; przydatne w przypadku problemu z działaniem quizu, np. przy błędnie wyświetlonym pytaniu; jednorazowe użycie komendy nie wyświetli na kanale żadnej informacji, jednak po odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi quiz zostanie zatrzymany,
/plik [plik_pytan] - (dotyczy autoquizu) wskazanie (zmiana) pliku, z którego skrypt ma pobierać pytania,
/kanal [#kanal] - przeniesienie trwającego quizu na inny kanał,
/autonxt - (dotyczy autoquizu) wyłączenie/włączenie automatycznego pobierania i podawania na kanale pytań z pliku, po uruchomieniu autoquizu domyślnie automatyczne pobieranie pytań z pliku jest włączone, jeśli się je wyłączy to w celu pojawienia się kolejnego pytania dowolny gracz musi na kanale wydać komendę !nxt,
/autonxt [on/off] - (dotyczy autoquizu) włączenie/wyłączenie automatycznego podawania pytań,
/pyt ? - przypomnienie pytania, czyli ponowne jego wyświetlenie na kanał,
/hint - wykropkowanie odpowiedzi oraz wyświetlenie podpowiedzi w postaci odkrycia jednej (kolejnej) literki,
/hint [liczba] - wykropkowanie odpowiedzi oraz wyświetlenie podpowiedzi w postaci odkrycia dowolnej liczby kolejnych liter,
/podp - zablokowanie/odblokowanie możliwości wyświetlania podpowiedzi za pomocą komendy !podp przez graczy; po uruchomieniu quizu domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/block - zablokowanie/odblokowanie odpowiedzi w taki sposób, że odpowiedź zostanie uznana za poprawną tylko w przypadku dokładnego odwzorowania tej odpowiedzi; przykładowo jeśli na pytanie brzmiące "Odbiornik instalacji domofonowej w mieszkaniu" odpowiedź brzmi "unifon", to jeśli ktoś na kanale wpisze "unifony" odpowiedź nie zostanie uznana za poprawną; domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/pod - podanie przez prowadzącego podpowiedzi o dowolnej treści,
/qig [nick] - ignorowanie przez skrypt podczas danego quizu wszystkich komend i odpowiedzi podawanych przez gracza o danym nicku,
/qunig [nick] - wyłączenie ignorowania przez skrypt gracza o danym nicku,
/stat - wyświetlenie aktualnej kolejności rozgrywki, pokazuje punktacje pierwszej trójki,
/stat [liczba] - pokazuje kolejność rozgrywki wraz z punktacją, w zależności od użytej liczby skrypt pokaże wybraną liczbę najlepszych graczy,
/qon [kanal] - uruchomienie quizu ręcznego na danym kanale,
/pyt - zadanie pytania ręcznego; komenda otworzy w mIRCu okna, w których należy wpisać kolejno pytanie i odpowiedź; dla kontynuacji quizu komendę tę należy powtarzać po każdorazowym odgadnięciu odpowiedzi na wcześniejsze pytanie,
/przyp - przypomnienie sobie pytania i odpowiedzi (nic nie wyświetli się graczom na kanale),
/ile [nick] - skrypt wyświetla na kanale informację o pozycji i liczbie punktów gracza o danym nicku,
/punkt [nick] - dodanie graczowi o danym nicku jednego punkta,
/punkt [nick] [liczba] - dodanie danemu graczowi dowolną ilość punktów,
/qver - wyświetlenie informacji o wersji skryptu,
/qoff - zakończenie danej rozgrywki quizowej, powoduje wyzerowanie punktacji; nie jest tożsame z wyładowaniem skryptu quizowego z pamięci mIRCa.

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego pliku tekstowego. Niektóre skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu i pytania oraz odpowiedzi należy wtedy wprowadzać podczas trwania zabawy ręcznie.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.