Dizzy AutoQuiz Pro

Dizzy AutoQuiz Pro Ver 1.0; Dizzy Quiz; dizzy

Autor: Dizzy (oraz YNoReD i Romulus)

Modyfikacje do wersji Pro: Ptysiek i Andrrew

Opis

To ulepszona wersja najpopularniejszego przez kilkanaście lat polskiego skryptu quizowego. Jest to klasyczny typ quizu, w którym na każde pojawiające się pytanie istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź, którą należy wpisać i tylko jedna osoba, która wprowadzi ją najszybciej, otrzymuje punkt. Z racji popularności tego skryptu wszystkie quizy klasyczne określa się czasem jako quizy typu dizzy.

Historia

Quiz ten powstał jako przeróbka pioniera ircowych quizów, tj. skryptu Redhead Quiz. Początkowo jako Dizzy Quiz był jednym z wielu klonów Redhead'a. W listopadzie 2000 roku autor opublikował jego nową wersję, z wieloma dodatkowymi funkcjami, na czele z opcją autoquizu, od której skrypt wziął swoją nową nazwę - AutoQuiz v4.0. Automatyzacja rozgrywki wprowadzona w tym skrypcie odmieniła oblicze quizów ircowych i w przeciągu kilku miesięcy spowodowała skokowe zwiększenie zainteresowania quizami. Od tej pory przez szereg lat skrypt ten był najpowszechniej używanym quizem na polskich kanałach IRC.

W styczniu 2003 roku autor wykonał nową wersję skryptu - AutoQuiz v4.5. Jedyną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji było umożliwienie prowadzenia rozgrywki za pomocą okienka dialogowego, był on więc zwany dizquizem okienkowym. Wersja ta jednak nie zyskała popularności wśród quizowiczów, m.in. przez niedokładność wykonania modyfikacji okienkowej. Cały czas w użytku pozostawała zatem poprzednia wersja. Od tamtej pory autor skryptu zaniechał prowadzenia prac nad ulepszaniem swojego projektu.

W 2005 roku, quizowicz Jurgen_ (Widmowy_Jack) na własną rękę wykonał modyfikację skryptu wersji 4.0. Dodał kilka nowatorskich rozwiązań, m.in. punkty zależne od pytania, zabezpieczenie przed masowym !podp, a także umożliwił wprowadzenie przy pytaniach kilku opcji odpowiedzi, innymi słowy w odpowiedzi na dane pytanie można było ująć więcej niż jedno poprawne hasło (lub kilka opcji jednego hasła). Skrypt ten jednak, podobnie jak poprzednia modyfikacja, nie był wykonany precyzyjnie. Jego uruchamianie wykazywało bugi, które nigdy nie zostały usunięte, w związku z tym i ta modyfikacja skryptu nie była powszechnie używana.

Następnie, w maju 2013 roku, w wyniku intensyfikacji gry w quizy IRC-owe, a także coraz większych możliwości wyszukiwania odpowiedzi w internecie, Andrrew i Ptysiek zdecowali się na wykonanie uprade'u skryptu. Polegał on przede wszystkim na wprowadzeniu wyświetlania treści pytań w formie antygooglowej, tj. takiej, której nie można w prosty sposób przekleić np. do przeglądarki internetowej. Oprócz tego domyślnie zablokowano komendy dla graczy: !stat i !ile, gdyż bywały one nadużywane, z opcją ich odblokowania przez prowadzącego. Poprawiono ponadto kilka bugów, m.in. w czasomierzu, dodano nową pomoc oraz dołączono prawidłowo wykonany zestaw pytań i odpowiedzi jako przykład. Z racji wprowadzenia znacznej ilości zmian po długim czasie oraz ze względu na popularność poprzedniej wersji skryptu, dla odróżnienia od oryginału, skrypt ten otrzymał nową nazwę: Dizzy AutoQuiz Pro.

Dopiero w 2014 roku liczba quizów typu milionerzy przekroczyła liczbę odbytych premier klasycznych, opartych w większości na skrypcie dizzy, kończąc tym samym wieloletnią dominację tego quizu.

Działanie

Quiz polega na wyświetlaniu pytania i oczekiwaniu na podanie jednej, prawidłowej odpowiedzi. Przy każdym kolejnym pytaniu punkt zdobywa tylko jedna osoba, tzn. ta która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź. Po wyczerpaniu się listy pytań (pobieranych z pliku lub wpisywanych ręcznie) prowadzący quiz może wprowadzić komendę, która umożliwia wyświetlenie wyników rozgrywki. Antygooglowa treść pytań działa wyłącznie przy autoquizie, czyli przy quizach z automatycznym pobieraniem pytań z pliku.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy gracz znajdujący się na kanale podczas quizu:

!podp - podpowiedż w postaci wykropkowania odpowiedzi i wyświetlenia jednej, kolejnej literki prawidłowego hasła,
!przyp - ponowne wyświetlenie pytania; przydatne w przypadku spóźnienia się na dany quiz i wejścia już w czasie jego trwania; nie działa przy quizie w trybie ręcznym,
!stat - (komenda domyślnie jest zablokowana) wyświetlenie aktualnej kolejności rozgrywki, pokazuje punktacje pierwszej trójki; każdy może wywołać tą komendę tylko raz na pytanie,
!ile - (komenda domyślnie jest zablokowana) skrypt wysyła informację na notice (tylko do gracza, który wywołał komendę) o jego pozycji i liczbie punktów,
!ile [nick] - (komenda domyślnie jest zablokowana) skrypt wyświetla na kanale informację o pozycji i liczbie punktów wskazanego gracza,
!nxt - (dotyczy autoquizów z zablokowanym automatycznym pobieraniem pytań - jest to funkcja bardzo rzadko stosowana) skrypt pobiera i wyświetla kolejne pytanie z pliku.

Uwaga - nie należy nadużywać stosowania powyższych komend (zwłaszcza w przypadku quizu z dużą ilością uczestników: ~10 lub więcej) gdyż każde jej wykonanie obciąża połączenie prowadzącego quiz i może powodować lagi.


Dla autorów

Sugerowana liczba rund na pojedynczy quiz to 40 do 100 pytań. Przy standardowym 10-sekundowym opóźnieniu między pytaniami przeciętny quiz z liczbą pytań w granicach 50-60 będzie trwać ok. 20 minut.

Format pytań i odpowiedzi:

pyt Tresc pytania
odp prawidlowa odpowiedz
pyt Jak nazywa się przyrzad do pomiaru wartosci dzialajacej sily?
odp silomierz
pyt Rok, w ktorym polscy pilkarze i siatkarze zdobyli tytul Mistrza Swiata swoich dyscyplin (do 2015)
odp 1974

Pytania piszemy w edytorze tekstu nieformatowanego, np. w Notatniku plik mógłby wyglądać tak:

Przykładowy plik z pytaniami.

Poza liniamy zaczynającymi się od pyt i odp w pliku nie może być żadnego innego tekstu ani wolnych linii. Wyjątek stanowi przypadek gdy chcemy by na dane pytanie udzielona została idealnie pasująca do wzorca odpowiedź (zobacz komenda /block). W takim przypadku linijka z pytaniem wygląda następująco:

block on | pyt Ostatnia litera alfabetu greckiego

Odpowiedź zaś wygląda już normalnie:

odp omega


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -a dizquizpro.ini

/unload -a dizquizpro.ini


Przykład typowej rozgrywki w postaci autoquizu:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa:

/load -a dizquizpro.ini

Następnie uruchamiamy quiz na kanale #kanal pobierający pytania z pliku pytania.txt (znajdującego się w katalogu źródłowym mIRCa):

/autoquiz #kanal pytania.txt

Ustawienie opóźnienia wyświetlania kolejnych pytań na 10 sekund:

/delay 10

Jeśli nie ustawimy opóźnienia - domyślny czas będzie wynosić 5 sekund. W razie potrzeby, w trakcie trwania quizu, można użyć komend:

/pauza - zatrzymanie/wznowienie autoquizu; dwukrotne użycie komendy powoduje pominięcie bieżącego pytania, przydatne w przypadku problemu z działaniem quizu, np. przy błędnie wyświetlonym pytaniu; jednorazowe użycie komendy nie wyświetli na kanale żadnej informacji, jednak po odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi quiz zostanie zatrzymany,
/pyt ? - przypomnienie pytania, czyli ponowne jego wyświetlenie na kanał,
/hint - wyświetlenie podpowiedzi w postaci wykropkowania prawidłowego hasła oraz odkrycia jednej litery,
/podp - zablokowanie/odblokowanie możliwości wyświetlania podpowiedzi za pomocą komendy !podp przez graczy; po uruchomieniu quizu domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/block - zablokowanie/odblokowanie odpowiedzi w taki sposób, że odpowiedź zostanie uznana za poprawną tylko w przypadku dokładnego odwzorowania tej odpowiedzi; przykładowo jeśli na pytanie brzmiące "Odbiornik instalacji domofonowej w mieszkaniu" odpowiedź brzmi "unifon", to jeśli ktoś na kanale wpisze "unifony" odpowiedź nie zostanie uznana za poprawną; domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/pod - podanie przez prowadzącego podpowiedzi o dowolnej treści

Po wyczerpaniu się pytań z pliku quiz się zatrzyma (ale nie wyłączy). Podsumowujemy wtedy wyniki quizu za pomocą komendy:

/staty 10 - liczba 10 oznacza, że wyświetlimy na kanale kolejność wraz z punktacją dziesiątki najlepszych graczy; w przypadku quizów gdzie więcej osób mogło zdobyć punkty wprowadzamy odpowiednio większą liczbę,

Zakończenie quizu, wyzerowanie punktacji:

/qoff

Wyładowanie skryptu quizowego z pamięci mIRCa:

/unload -a dizquizpro.ini

Podczas trwania quizu, przy każdym pytaniu, prowadzącemu wyświetla się prócz pytania także poprawna odpowiedź. Inni gracze na kanale tego naturalnie nie widzą.


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/kom - wyświetlenie się spisu komend i innej pomocy do skryptu (w osobnej zakładce w mIRCu), przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/autoquiz - uruchomienie autoquizu; po wprowadzeniu komendy otworzą się okna do wyboru kanału oraz pliku z pytaniami,
/autoquiz [kanal] [plik_pytan] - uruchomienie autoquizu na danym kanale; wskazując na plik z pytaniami można albo podać pełną ścieżkę do pliku, np. D:\mIRC\quizy\quiz1.txt albo samą nazwę pliku (wtedy plik musi znajdować się w katalogu źródłowych mIRCa),
/delay [liczba] - (dotyczy autoquizu przy włączonym automatycznym pobieraniu pytań z pliku) ustawienie czasu w sekundach jaki upłynie od poprawnie udzielonej odpowiedzi do pobrania i wyświetlenia kolejnego pytania z pliku, domyślnie wynosi 5 sekund,
/pauza - (dotyczy autoquizu) zatrzymanie/wznowienie autoquizu; dwukrotne użycie komendy powoduje pominięcie bieżącego pytania; przydatne w przypadku problemu z działaniem quizu, np. przy błędnie wyświetlonym pytaniu; jednorazowe użycie komendy nie wyświetli na kanale żadnej informacji, jednak po odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi quiz zostanie zatrzymany,
/plik [plik_pytan] - (dotyczy autoquizu) wskazanie (zmiana) pliku, z którego skrypt ma pobierać pytania,
/kanal [#kanal] - przeniesienie trwającego quizu na inny kanał,
/staton /statoff - odblokowanie/zablokowanie możliwości używania komendy !stat przez graczy oraz komendy /stat przez prowadzącego,
/ileon /ileoff - odblokowanie/zablokowanie możliwości używania komendy !ile przez graczy,
/autonxt - (dotyczy autoquizu) wyłączenie/włączenie automatycznego pobierania i podawania na kanale pytań z pliku, po uruchomieniu autoquizu domyślnie automatyczne pobieranie pytań z pliku jest włączone, jeśli się je wyłączy to w celu pojawienia się kolejnego pytania dowolny gracz musi na kanale wydać komendę !nxt,
/autonxt [on/off] - (dotyczy autoquizu) włączenie/wyłączenie automatycznego podawania pytań,
/pyt ? - przypomnienie pytania, czyli ponowne jego wyświetlenie na kanał,
/hint - wykropkowanie odpowiedzi oraz wyświetlenie podpowiedzi w postaci odkrycia jednej (kolejnej) literki,
/hint [liczba] - wykropkowanie odpowiedzi oraz wyświetlenie podpowiedzi w postaci odkrycia dowolnej liczby kolejnych liter,
/podp - zablokowanie/odblokowanie możliwości wyświetlania podpowiedzi za pomocą komendy !podp przez graczy; po uruchomieniu quizu domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/block - zablokowanie/odblokowanie odpowiedzi w taki sposób, że odpowiedź zostanie uznana za poprawną tylko w przypadku dokładnego odwzorowania tej odpowiedzi; przykładowo jeśli na pytanie brzmiące "Odbiornik instalacji domofonowej w mieszkaniu" odpowiedź brzmi "unifon", to jeśli ktoś na kanale wpisze "unifony" odpowiedź nie zostanie uznana za poprawną; domyślnie blokada ta jest wyłączona,
/pod - podanie przez prowadzącego podpowiedzi o dowolnej treści,
/qig [nick] - ignorowanie przez skrypt podczas danego quizu wszystkich komend i odpowiedzi podawanych przez gracza o danym nicku,
/qunig [nick] - wyłączenie ignorowania przez skrypt gracza o danym nicku,
/stat - (aktywna tylko po odblokowaniu poprzez /staton) wyświetlenie aktualnej kolejności rozgrywki, pokazuje punktacje pierwszej trójki,
/stat [liczba] - (aktywna tylko po odblokowaniu poprzez /staton) pokazuje kolejność rozgrywki wraz z punktacją, w zależności od użytej liczby skrypt pokaże wybraną liczbę najlepszych graczy,
/qon [kanal] - uruchomienie quizu ręcznego na danym kanale,
/pyt - zadanie pytania ręcznego; komenda otworzy w mIRCu okna, w których należy wpisać kolejno pytanie i odpowiedź; dla kontynuacji quizu komendę tę należy powtarzać po każdorazowym odgadnięciu odpowiedzi na wcześniejsze pytanie,
/przyp - przypomnienie sobie pytania i odpowiedzi (nic nie wyświetli się graczom na kanale),
/ile [nick] - (aktywna tylko po odblokowaniu poprzez /ileon) skrypt wyświetla na kanale informację o pozycji i liczbie punktów gracza o danym nicku,
/punkt [nick] - dodanie graczowi o danym nicku jednego punkta,
/punkt [nick] [liczba] - dodanie danemu graczowi dowolną ilość punktów,
/qver - wyświetlenie informacji o wersji skryptu,
/qoff - zakończenie danej rozgrywki quizowej, powoduje wyzerowanie punktacji; nie jest tożsame z wyładowaniem skryptu quizowego z pamięci mIRCa.

Kliknij by wejść na podstronę dotyczącą starszej wersji skryptu Dizzy Quiz

Słowniczek pojęć:

Autoquiz
Quiz, który działa w sposób automatyczny. Polega to na tym, że zestawy pytań i odpowiedzi pobierane są przez skrypt quizowy automatycznie ze wskazanego, wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Niektóre (zwłaszcza starsze) skrypty quizowe nie posiadają funkcji autoquizu, wtedy pytania oraz odpowiedzi osoba prowadząca quiz musi wprowadzać ręcznie, na bieżąco.
Lag (latencja)
Opóźnienie między wysłaniem informacji a jej odebraniem. W normalnych warunkach wynosi w internecie kilkadziesiąt milisekund, w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem sieci (spowodowanych np. przeciążeniem połączenia) może dojść do jego wydłużenia - nawet do kilku lub więcej sekund.