Jak pisać pytania do quizów ircowych?

Twój quiz może naturalnie zawierać pytania z dowolnego zakresu wybranej tematyki lub z wiedzy ogólnej. Najłatwiejsze w przygotowaniu i zarazem najbardziej przystępne dla graczy są zwykle quizy ogólne. Najtrudniejsze natomiast, zwłaszcza z punktu widzenia przeciętnego gracza, są quizy z mocno zawężoną tematyką. Zatem zapewne więcej usatysfakcjonowanych uczestników zgromadzi umiarkowanej trudności premiera quizowa z geografii niż quiz o programowaniu w assemblerze. ;) Jednak każdy quiz może okazać się atrakcyjny, jeśli tylko pytania z odpowiedziami sformułuje się dla gracza przyjaźnie.

Po 1 - merytoryka - w żadnym razie quiz nie może zawierać błędów rzeczowych. Jeśli nie jesteśmy pewni odpowiedzi na dane pytanie - nie zadawajmy go. Dla quizowicza nie ma chyba mniej przyjemnej rzeczy niż brak przyznania punktu w sytuacji, gdy jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź, ale jej nie uznano, bo autor pytania się pomylił lub korzystał z mało wiarygodnych źródeł wiedzy. By quiz spełniał swoje zadanie - czyli był inteligentną rozrywką - pytania nie powinny być ani banalne ani zbyt trudne. Ważne by na każde pytanie istniała możliwość podania poprawnej odpowiedzi przez osobę nie będącą specjalistą danej dziedziny. Dobrze też by odpowiedzi były weryfikowalne, tj. by w razie wątpliwości istniał prosty sposób potwierdzenia lub obalenia jej prawidłowości. Dlatego odpowiedzi powinny być możliwie obiektywne, a nie subiektywne. Uważajmy na literówki, zwłaszcza w odpowiedziach, to dość często popełniane i wyjątkowo dokuczliwe błędy.

Po 2 - styl - starajmy się układać pytania w sposób zrozumiały, jednoznaczny i zwięzły. Zaletą dobrego autora pytań quizowych jest umiejętność zawarcia w kilku lub kilkunastu prostych słowach takich informacji, które jednoznacznie nakierują gracza na (nie zawsze prostą) prawidłową odpowiedź. Na każde zadane pytanie powinna istnieć tylko jedna poprawna odpowiedź. Wyjątkiem jest tu quiz typu familiada, w którym z założenia na każde pytanie przypada większa liczba poprawnych odpowiedzi. Quiz musi być czytelny - używajmy znaków interpunkcyjnych. Zarówno w pytaniach, jak i w odpowiedziach, nie używamy polskich i obcych znaków diakrytycznych (czyli wszelkiego rodzaju liter z "ogonkami", typu ą, ę, ł, ź, ż itp). Od tej reguły istnieją wyjątki, jednak znaczna większość programów do prowadzenia quizów nie przyjmuje polskich znaków. W odpowiedziach nie powinniśmy w ogóle używać znaków innych niż te, które można wprowadzić poprzez naciśnięcie (maksymalnie dwóch) przycisków na zwykłej klawiaturze angielskiej, tj. znaki o kodzie ASCII od 32 do 126.

Po 3 - jednorodność - z całą pewnością wszyscy gracze ircowi życzyliby sobie by w każdym quizie, niezależnie od jego autorstwa i charakteru zadanego pytania, odpowiedzi miały tą samą, prostą, intuicyjną i powtarzalną konstrukcję. Właśnie w tym celu powstały poniższe wytyczne, według których aktualnie układa swoje quizy większość ważniejszych twórców quizów ircowych. Jeśli wszyscy pozostali twórcy, wśród nich i Ty, będą tworzyć quizy w zgodzie z zawartymi tutaj wskazówkami, raz na zawsze znikną (wciąż jeszcze istniejące) problemy z niejasnością pytań i niepewnością udzielanych odpowiedzi. Ciągle nie przekonuje Cię idea standaryzacji? Zajrzyj tutaj.

Porady poniższe opracowano na przykładach pytań i odpowiedzi w formacie występującym w powszechnym, klasycznym typie quizu.

Przyjęcie przedstawionych powyżej, ogólnych form ujednolicenia pytań i odpowiedzi quizowych jest wskazane nie tylko dla zwiększenia przyjemności rozgrywki dla gracza, ale też po to by ograniczyć konieczność stosowania dodatkowych objaśnień przed lub w trakcie prowadzenia quizów. Dodatkowe wyjaśnienia zaleca się używać jedynie w typach pytań nie ujętych w tym ujednoliceniu lub rozwiązanych w inny sposób niż tutaj proponowany.

Słowniczek pojęć:

Znaki o kodzie ASCII od 32 do 126
Są to wszystkie znaki, które można łatwo wprowadzić na standardowej, angielskiej klawiaturze.
numer symbol numer symbol numer symbol
32 SPACJA 64 @ 96 `
33 ! 65 A 97 a
34 " 66 B 98 b
35 # 67 C 99 c
36 $ 68 D 100 d
37 % 69 E 101 e
38 & 70 F 102 f
39 ' 71 G 103 g
40 ( 72 H 104 h
41 ) 73 I 105 i
42 * 74 J 106 j
43 + 75 K 107 k
44 , 76 L 108 l
45 - 77 M 109 m
46 . 78 N 110 n
47 / 79 O 111 o
48 0 80 P 112 p
49 1 81 Q 113 q
50 2 82 R 114 r
51 3 83 S 115 s
52 4 84 T 116 t
53 5 85 U 117 u
54 6 86 V 118 v
55 7 87 W 119 w
56 8 88 X 120 x
57 9 89 Y 121 y
58 : 90 Z 122 z
59 ; 91 [ 123 {
60 < 92 \ 124 |
61 = 93 ] 125 }
62 > 94 ^ 126 ~
63 ? 95 _
Googlowanie (googlanie)
Szukanie dowolnej informacji poprzez wyszukiwarkę internetową, nazwa pochodzi od najpopularniejszej wyszukiwarki - Google. W slangu quizów ircowych mianem googlarza potocznie uznaje się osobę nagminnie wyszukującą odpowiedzi na Internecie.