Koło Fortuny

Koło Fortuny(TM) 9.0, kf quiz

Autor: snajperx

Modyfikacja do prezentowanej wersji: Andrrew

Opis

Quiz luźno nawiązujący do teleturnieju o tej samej nazwie. W pojedynczej rundzie może wziąć w nim udział od dwóch do pięciu osób. Po uruchomieniu quizu i wprowadzenia hasła przez prowadzącego chętni gracze najpierw muszą przyłączyć się do zabawy za pomocą komendy !join. Osoby, które nie dołączyły do gry poprzez wpisanie komendy !join nie biorą udziału w kręceniu kołem fortuny, wszyscy na kanale mogą jednak w każdej chwili odgadywać hasło.

Gra podzielona jest na rundy. Każda runda rozpoczyna się po przyjęciu zgłoszeń - zostaje wtedy podane wykropkowane hasło do odgadnięcia wraz z przypisaną kategorią. Osoby, które zgłosiły się do rundy, mają możliwość odgadywania liter i jednorazowego kręcenia kołem podczas swojej kolejki (komendą !krece). Przy czym, jeśli osoba, na którą przypada kolejka w grze, poda błędne hasło - traci kolejkę. Punkty, którymi w grze są złotówki, można zdobyć poprzez odgadnięcie hasła lub w wyniku odsłonięcia liter (za każdą odsłoniętą literę gracz uzyskuje wylosowaną wcześniej stawkę pieniędzy). Odgadywane hasło, wybierane literki oraz inne komendy poprzedza się w grze znakiem !, w innym wypadku skrypt będzie ignorować wpisywane wiadomości.

Historia

Skrypt powstał w kwietniu 2001 roku. Początkowo, podobnie jak jego telewizyjna wersja, przeznaczony był jedynie dla trójki graczy. Kilkukrotnie modyfikowany, prawdopodobnie w wersji beta 6 z 2002 roku wprowadza możliwość gry dla maksymalnie pięciu osób. Skrypt jednak nadal miał wiele bugów, a pierwsza stabilna i w pełni prawidłowo działająca wersja została wydana przez autora dopiero 10 sierpnia 2010 roku jako wersja beta 8.

Od tego momentu skrypt zaczął być częściej używany, jednak sposób punktowania okazał się wadliwy. Jeśli komuś udało się wylosować maksymalną stawkę (2000 zl) mógł zdobyć w jednej rundzie ogromną ilość punktów-pieniędzy i zdystansować resztę graczy. Ponadto, stawka przyznawana za odgadnięcie hasła, była nieproporcjonalnie mała w stosunku do stawek za odkrywanie pojedynczych liter. W związku z tym quizowicz Andrrew w maju 2013 roku postanowił zmodyfikować skrypt, przede wszystkim poprawiając sposób punktowania na taki, który znacznie zmniejszył wpływ elementu losowości na wyniki rozgrywki, m.in. zmniejszając rozrzut stawek za odkrywanie liter oraz zwiększając stawkę za odgadnięcie hasła. W ten sposób powstał najnowszy jak dotąd skrypt quizowy Koło Fortuny w wersji 9.0.

Skrypt ma potencjał by go rozwijać, są pomysły na jego ulepszanie, np. wprowadzenie losowości przyznawania kolejek zamiast według kolejności zgłoszeń czy zwiększenie liczby potencjalnych graczy. Jednak modyfikacja skryptów to niełatwe i czasochłonne zajęcie, wykonywane przez hobbystów zwykle poza czasem pracy, nie wiadomo zatem kto i kiedy zechce dalej rozwijać skrypt.

Działanie

Gra w quizie Koło Fortuny polega na zdobywaniu punktów-złotówek w kolejnych rundach. Docelową liczbę rund na początku quizu określa często prowadzący. Po podaniu kategorii i hasła do udziału w rundzie może zgłosić się określona przez prowadzącego liczba osób. (poprzez komendę !join). Jeżeli ustawiona została większa liczba miejsc niż chętnych graczy - można użyć komendy /pomin aby rozpocząć rundę dla tylu osób, ile się do tej pory zgłosiło - jednak muszą to być co najmniej dwie osoby, w przeciwnym wypadku runda zostanie anulowana.

Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń rozpoczyna się runda - zostaje podana kategoria i wykropkowane hasło. Wszyscy na kanale mogą wtedy próbować odgadywać hasło. Ponadto osoby, które zgłosiły się do rundy, mają możliwość - według kolejności zgłoszeń i tylko podczas swojej kolejki - kręcić kołem fortuny (komendą !krece). Koło losuje stawkę, za którą następnie gracz może odsłaniać poszczególne litery hasła przybliżające go do jego odgadnięcia (wybierając literę po znaku !, np. !z). Za odsłonięte litery można uzyskać wylosowaną wcześniej sumę pomnożoną przez liczbę odsłon danej litery w haśle. Za wybranie samogłoski należy zapłacić 500 złotych (jednorazowo, niezależnie od liczby odsłonięć danej samogłoski). Niezależnie od tego za odsłanianie samogłosek również zdobywa się stawkę pieniędzy jak wyżej. Jeśli wybrana litera nie znajduje zaś się w haśle, kolejka przechodzi na następnego gracza - w kolejności, w jakiej gracze zgłosili się do rundy.

Za odgadnięcie hasła gracz uzyskuje sumę punktów tym większą, im więcej pozostało nieodsłoniętych liter. Dodatkowo, jeżeli osoba, na którą przypada aktualna kolejka w grze, poda błędne hasło - traci kolejkę. W różnych rundach może być różna liczba graczy. Wynik końcowy gry jest suma punktów-złotówek zdobytych w czasie trwania wszystkich rund rozgrywki.


Dla graczy

Komendy, które może używać każdy na kanale:

!join - wejście do gry,
![odgadywane hasło] - wszystkie osoby, znajdujące się na kanale podczas trwania rundy mają możliwość odgadywania hasła, nawet jeśli przedtem nie przystąpiły do rozgrywki poprzez komendę !join; jeśli gracz, na którego przypada kolejka wprowadzi błędne hasło - traci kolejkę,

Komendy, które może używać gracz, który zgłosił się do rundy:

!krece - zakręcenie kołem fortuny, czyli wylosowanie stawki, którą będzie się otrzymywać za odsłonięcie każdej litery; kręcić kołem może tylko gracz, na którego w danym momencie przypada kolejka wybierania liter,
![litera] - po zakręceniu kołem gracz wybiera literę, wybranie samogłoski kosztuje 500 zł (niezależnie od tego otrzymuje się wykręconą wcześniej stawkę za odsłonięcie liter); po wybraniu litery skrypt odsłoni występowanie danej litery w haśle; w przypadku braku danej litery w haśle kolejka przechodzi na następnego gracza,
!nagrody - skrypt wyświetli na kanale zdobyte przez gracza "nagrody rzeczowe" (do odbioru w przyszłym życiu ;-).

Dla autorów

Hasła w Kole Fortuny z uwagi na typ gry powinny być dłuższe i bardziej skomplikowane w porównaniu z hasłami z innych quizów. Im dłuższe i trudniejsze w odgadnięciu hasło tym dłuższa i ciekawsza zabawa w danej rundzie. W przypadku prostych haseł runda kończy się często na pierwszej lub drugiej kolejce i następni zgłoszeni gracze nawet nie mają okazji odsłaniać liter.

Najlepiej by prowadzący quiz miał wcześniej przygotowane hasła tak, by przez wymyślanie ich na bieżąco nie powodował nadmiernych opóźnień pomiędzy rundami. Optymalna liczba dla quizu Koło Fortuny to 10-15 haseł. Taka gra zwykle trwa ok. 30-40 minut.

W quizie można stosować znaki inne niż litery (cyfy, znaki interpunkcyjne), jednak nie będą one podlegały odsłanianiu i wraz z pierwszym wykropkowaniem będą od razu odsłonięte.


Wgranie skryptu do mIRCa:

Usunięcie skryptu z mIRCa:

/load -rs kf.als

/unload -rs kf.als


Przykład typowej rozgrywki:

Najpierw wczytujemy skrypt quizowy do pamięci mIRCa.

/load -rs kf.als

Następnie uruchomiamy quiz na bieżącym kanale:

/kfon

Po wymyśleniu kategorii i hasła wprowadzamy je w kolejno pokazujących się okienkach po wprowadzeniu komendy

/haslo

W razie potrzeby, można użyć komendy:

/pomin - podczas przyjmowania zgłoszeń redukuje liczbę graczy do aktualnie zgłoszonych (np. w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych do gry); podczas trwania rundy przesuwa kolejkę odgadywania liter na następnego gracza, np. w wyniku opieszałości w grze poprzednika,

Po odgadnięciu hasła aby rozpocząć nową rundę musimy każdorazowo powtarzać komendę:

/haslo

Po zakończeniu quizu wyświetlamy wyniki za pomocą polecenia:

/kfstat

Po wyświetleniu się wyników kończymy quiz i zerujemy punktację komendą:

/kfoff

W następnej kolejności wyładowujemy skrypt quizowy z pamięci mIRCa:

/unload -rs kf.als


Dokładny opis wszystkich komend dla prowadzącego

/kfkom - wyświetlenie się opisu dostępnych komend dla prowadzącego quiz; przy użyciu tej komendy na kanał nie zostaną wysłane żadne informacje,
/kfon - uruchomienie quizu na bieżącym (aktywnym) kanale,
/kfon [kanał] - uruchomienie quizu na podanym kanale,
/haslo - rozpoczęcie rundy: otwiera okna, do których należy wpisać kategorię oraz hasło; domyślnie umożliwia wejście do rozgrywki piątce graczy,
/haslo [2-5] - rozpoczęcie rundy: otwiera okna, do których należy wpisać kategorię oraz hasło; cyfry z zakresu 2 do 5 oznaczają ustawienie maksymalnej liczby graczy, jaka może dołączyć do gry w danej rundzie,
/anuluj - anulowanie rundy,
/pomin - komenda ma dwa zastosowania:
- podczas przyjmowania zgłoszeń (także po użyciu /usun) redukuje liczbę graczy do aktualnie zgłoszonych,
- podczas trwania rundy przesuwa kolejkę odgadywania liter na następnego gracza,
/usun - usunięcie z gry gracza, na którego w danej chwili przypada kolejka; na jego miejsce może wówczas zgłosić się do gry za pomocą !join inna osoba,
/kfaf [1-10] - zmiana opóźnienia przy wyświetlaniu rankingu (w sekundach), domyślnie wynosi 5 sekund,
/kfstat - wyświetlenie na kanale punktacji według kolejności,
/kfprzyp - przypomnienie sobie kategorii i hasła aktywnej rundy,
/kfdodaj [nick1] [nick2] - dodanie punktów gracza [nick2] do gracza [nick1] i usunięcie gracza [nick2] z rankingu,
/kfoff - zakończenie quizu, wyzerowanie punktacji.

Kliknij by wejść na podstronę dotyczącą starszej wersji skryptu Koło Fortuny